Unit 9.2

Norādāmie vietniekvārdi


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Vietniekvārdi [pronouns] ir vārdi, kurus izmanto, lai izvairītos no lietvārda atkārtošanās.

Norādāmie vietniekvārdi [demonstrative pronouns] ir noteicēji, kurus izmanto lietvārdu vietā, lai atsauktos uz priekšmetiem un noteiktu to atrašanos vietu un attālumu no runātāja.

Form

Norādāmos vietniekvārdus izmanto, lai izvairītos no lietvārda atkārtošanās. Pirms vietniekvārdiem neizmanto artikulus vai citus noteicējus. Tie ir:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Tuvu

 • This is very nice.
 • This is the restaurant I like.
 • These are very nice.
 • These are expensive clothes.

Tālu

 • That is very nice.
 • That smells amazing.
 • Those are very nice.
 • Those are cheap afternoon snacks.

Use

Norādāmos vietniekvārdus izmanto, lai aizstātu lietvārdu un izvairītos no atkārtošanās.

 • Tuvu: izmanto this (vienskaitlim) un these (daudzskaitlim) runājot par priekšmetiem un cilvēkiem, kas atrodas tuvu runātājam (šeit).
 • Tālu: izmanto that (vienskaitlim) un those (daudzskaitlim) runājot par priekšmetiem un cilvēkiem, kas atrodas tālu (tur).

Summary

Norādāmos vietniekvārdus [demonstrative pronouns] izmanto lietvārdu vietā, lai izvairītos no atkārtošanās, lai runātu par priekšmetiem un norādītu to atrašanos vietu attiecība uz to attālumu no runātāja:

 • Tuvu: vienskaitļa lietvārdiem lieto this, daudzskaitļa lietvārdiem lieto these.
 • Tālu: vienskaitļa lietvārdiem lieto that, daudzskaitļa lietvārdiem lieto those.

Piemēram:
— “This is very nice.” = Priekšmets ir tuvu no runātāja.
— “These are very nice.” = Daži priekšmeti ir tuvu no runātāja.
— “That is very nice.” = Priekšmets ir tālu no runātāja.
— “Those are very nice.” = Daži priekšmeti it tālu no runātāja.

Nesajauc norādāmos vietniekvārdus [demonstrative pronouns] ar norādāmiem īpašības vārdiem [demonstrative adjectives], kas atrodas lietvārda priekšā. Tiem ir līdzīga forma, bet atšķirīgs pielietojums teikumā.

Piemēram:
— “This is very nice.” = Izmantojam vietniekvārdu [pronoun] this, lai parādītu kaut kā attālumu un izvairītos no lietvārda atkārtošanas.
♦ “This shirt is very nice.” = Izmantojam īpašības vārdu [adjective] this, lai parādītu krekla attālumu un ievestu lietvārdu.

PIEZĪME: Noteicējus nedrīkst izmantot pirms vietniekvārdiem [pronouns].

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence