Unit 9.2

Kazalni zaimki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zaimki [pronouns] so besede, ki jih uporabljamo v izogib ponavljanju samostalnika.

Kazalni zaimski [demonstrative pronouns] so določniki, ki jih uporabljamo namesto samostalnikov, ko se nanašamo na stvari in določamo njihov položaj in oddaljenost od govorca.

Form

Kazalne zaimke uporabljamo v izogib ponavljanju samostalnikov. Pred zaimki ne uporabljamo členov in drugih določnikov.

Kazalni zaimki so:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Blizu

 • This is very nice.
 • This is the restaurant I like.
 • These are very nice.
 • These are expensive clothes.

Daleč

 • That is very nice.
 • That smells amazing.
 • Those are very nice.
 • Those are cheap afternoon snacks.

Use

Kazalne zaimke uporabljamo namesto samostalnika, da bi se izognili ponavljanju.

 • Near: uporabimo this (ednina) ali these (množina) za stvari in ljudi, ki so blizu govorca (tukaj).
 • Far: uporabimo that (ednina) in those (množina) za stvari in ljudi, ki so daleč (tam).

Summary

Kazalne zaimke [demonstrative pronouns] uporabljamo namesto samostalnikov, da bi se izognili ponavljanju, ko se nanašamo na stvari in določamo njihov položaj glede na njihovo oddaljenost od govorca.

 • Blizu: za samostalnike v ednini this, za samostalnike v množini these.
 • Daleč: za samostalnike v ednini that, za samostalnike v množini those.

Na primer:
— “This is very nice.” = Neka stvar, ki je blizu govorca.
— “These are very nice.” = Neke stvari, ki so blizu govorca.
— “That is very nice.” = Neka stvar, ki je daleč od govorca.
— “Those are very nice.” = Neke stvari, ki so daleč od govorca.

Ne mešajmo kazalnih zaimkov in kazalnih pridevnikov, kateri stojijo pred samostalnikom. Čeprav imajo isto obliko, imajo zelo različne funkcije v povedi.

Na primer:
— “This is very nice.” = Uporabimo zaimek this, s katerim pokažemo oddaljenost nečesa in se izognemo ponovitvi samostalnika.
♦ “This shirt is very nice.” = Uporabimo pridevnik this, s katerim pokažemo oddaljenost majice in uvedemo samostalnik.

NOTE: Pred zaimki ne uporabljamo določnikov.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License