Unit 4.2

Glagol have/have got v trdilni obliki

Introduction

Have/have got (imeti) je glagol, ki ga uporabljamo za izražanje stanj, kot so lastništvo, odnos, bolezen in lastnosti ljudi in stvari.

Ko je izražen v trdilni obliki, potrjuje nekaj glede osebka.

Form

Have in have got v enostavnem sedanjiku:

To have

Struktura v trdilni obliki:
Subject + have/has + object + …

 • Have/has: v trdilni obliki se v tretji osebi ednine spremeni iz have v has;
 • Kratka verzija za have v trdilni obliki v tretji osebi ednine ne obstaja.
Subject have/has Short form
I have I’ve
You have You’ve
He has
She has
It has
We have We’ve
You have You’ve
They have They’ve

To have got

Struktura v trdilni obliki:
Subject + have/has got + object + …

 • Have/has: v trdilni obliki se za tretjo osebo ednine spremeni iz have v has.
Subject have/has got Short form
I have got I’ve got
You have got You’ve got
He has got He’s got
She has got She’s got
It has got It’s got
We have got We’ve got
You have got You’ve got
They have got They’ve got

Example

To have

 • I have lunch at 2 p.m.
 • She had two dogs; she has two dogs; she will have two dogs.

To have got

 • I have got lunch at 2 p.m.
 • She had got two dogs; she has got two dogs; she will have got two dogs.

Use

Have in have got uporabljamo, da potrdimo, da si nekdo nekaj ali nekoga lasti. Uporabljamo ju tudi za izražanje odnosov, bolezni in lastnosti ljudi in stvari. Vseeno pa nista popolnoma zamenljiva.

 • To have
  • Lahko izraža dejanja;
  • Lahko izraža preteklost, sedanjost ali prihodnost.
 • To have got
  • Ne more izražati dejanj;
  • Lahko izraža le sedanjost.

Summary

Glagol have/have got v trdilni obliki uporabljamo za potrjevanje stanj, kot so lastenje, odnosi, bolezni in lastnosti subjekta. Ne moremo pa uporabiti enega namesto drugega.

 • Have lahko uporabljamo za izražanje preteklih, sedanjih in prihodnjih dejanj. Struktura je:
  Subject + have/has + object + … (has v tretji osebi ednine)
 • Have got ne moremo uporabljati za izražanje dejanj in ga lahko uporabljamo le za izražanje sedanjosti. Struktura je:
  Subject + have/has got + object + … (has v tretji osebi ednine)

Na primer:
“I have a shy personality.” / “I have got a shy personality.“= have uporabimoker gre za dejanje.
— “I have a car.” / “I’ve got a car.” = have in have got uporabimo, ker gre za lastenje nečesa v sedanjosti.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

License