Unit 8.1

Prislovi pogostosti


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Prislovi [adverbs] so besede, ki funkcionirajo kot modifikatorji v povedih, stavkih in raznih drugih stavčnih elementih. Dajejo širok spekter informacij.

Prislovi pogostosti [adverbs of frequency] dajejo informacije o pogostosti nekega dogodka.

Form

Prislove pogostoste ponavadi postavljamo pred pomožna glagola to be ali to have in pred druge glagole.

Njihove pozicije so:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Glavni prislovi pogostosti so: never, rarely, sometimes, often, usually in always.

Example

 • I always go to class.
 • I never lost control.
 • He often seems to be tired.
 • I rarely go to the dentist.
 • He sometimes buys the daily newspaper.
 • I usually go to school on time.

Use

Prislovi pogostosti dajejo informacije o pogostosti nečesa. Glavni prislovi pogostosti so:

 • Always (vedno);
 • Never (nikoli);
 • Often (pogosto);
 • Rarely (redko);
 • Sometimes (včasih);
 • Usually (ponavadi).

Summary

Prislovi pogostosti [adverbs of frequency] dajejo informacije o pogostosti dogodkov.

Glavni prislovi pogostosti so: always, neveroften, rarely, sometimes in usually.

Njihove pozicije v povedi so:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Na primer:
— “I’m always at school in the morning.” =  Dejanje je izraženo z glagolom to be (vedno za njim).
— “I always go to school in the mornings.” = Dejanje je izraženo z glagolom to go (vedno pred njim).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


License