Unit 10.2

Konstrukcija would like

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Konstrukcijo would like uporabljamo za izražanje zahtev ali ponudb na vljuden način.

Form

Would je modalni pomožni glagol, in ko ga uporabimo skupaj z like (would like), tvorimo zahtevo ali ponudbo na vljuden način. V tej strukturi je oblika vedno enaka, celo za tretjo osebo ednine. Ponavadi to strukturo najdemo v treh oblikah:

Affirmative

Njegova struktura v trdilni obliki je:
Subject + would like + [to + verb]/noun + …

Subjectwould likeTo + Verb/ Noun
Iwould liketo work /pizza
Youwould liketo work /pizza
Hewould liketo work /pizza
Shewould liketo work /pizza
Itwould liketo work /pizza
Wewould liketo work /pizza
Youwould liketo work /pizza
Theywould liketo work /pizza

Negative

Njegova struktura v nikalni obliki je:
Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …

 • Kratka oblika nikalne oblike je wouldn’t.
Subjectwould + notLikeTo + Verb/ Noun
Iwould notliketo work /pizza
Youwould notliketo work /pizza
Hewould notliketo work /pizza
Shewould notliketo work /pizza
Itwould notliketo work /pizza
Wewould notliketo work /pizza
Youwould notliketo work /pizza
Theywould notliketo work /pizza

Interrogative

Njegova struktura v vprašalni obliki je:
Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

WouldSubjectLikeTo + Verb/ NounQuestion
Mark
WouldIliketo work /pizza?
Wouldyouliketo work /pizza?
Wouldheliketo work /pizza?
Wouldsheliketo work /pizza?
Woulditliketo work /pizza?
Wouldweliketo work /pizza?
Wouldyouliketo work /pizza?
Wouldtheyliketo work /pizza?

Example

Affirmative

 • I would like some omelette, please.
 • She would like to go out tonight.
 • They would like 2 tickets for bus 89.

Negative

 • wouldn’t like omelette.
 • She wouldn’t like to go out tonight.
 • They wouldn’t like tickets for bus 89.

Interrogative

 • Would you like some omelette?
 • Would she like to go out tonight?
 • Would they like tickets for bus 89?

Use

Konstrukcijo would like uporabljamo, ko želimo reči want na bolj vljuden način, še posebej, ko izražamo ponudbo ali zahtevo.

NOTE: Like ima drugačen pomen kot would like: like uporabljamo, ko želimo izraziti idejo tega, da v nečem uživamo.

Summary

Konstrukcijo would like uporabljamo, ko želimo izraziti zahteve ali ponudbe na bolj vljuden način, ki ni tako močan kot want. Glede na to, katero obliko potrebujemo, uporabljamo različne strukture.

Strukture so:

 • Trdilna: Subject + would like + [to + verb]/noun + …
 • Nikalna: Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …
 • Vprašalna: Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

Na primer:
— Trdilna: “I would like a cup of tea.”
— Nikalna: “I wouldn’t like a cup of tea.”
— Vprašalna: “Would you like a cup of tea?

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book