Unit 10.2

Would Like

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Would like používame, keď chceme vyjadriť svoje požiadavky alebo ponuky zdvorilejším spôsobom.

Form

Would je modálne pomocné sloveso a v spojení s like (would like) tvorí zdvorilú podobu vyjadrenie požiadavky alebo ponuky. Tvar tejto štruktúry je vždy rovnaký, dokonca aj v tretej osobe jednotného čísla.

Táto štruktúra sa zvyčajne vyskytuje v troch tvaroch:

Kladný tvar

kladnom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + would like + [to + verb]/noun + …

Subject would like To + Verb/ Noun
I would like to work /pizza
You would like to work /pizza
He would like to work /pizza
She would like to work /pizza
It would like to work /pizza
We would like to work /pizza
You would like to work /pizza
They would like to work /pizza

Záporný tvar

V zápornom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …

 • Skrátený tvar záporného tvaru je wouldn’t.
Subject would + not Like To + Verb/ Noun
I would not like to work /pizza
You would not like to work /pizza
He would not like to work /pizza
She would not like to work /pizza
It would not like to work /pizza
We would not like to work /pizza
You would not like to work /pizza
They would not like to work /pizza

Opytovací tvar

V opytovacom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

Would Subject Like To + Verb/ Noun Question
Mark
Would I like to work /pizza ?
Would you like to work /pizza ?
Would he like to work /pizza ?
Would she like to work /pizza ?
Would it like to work /pizza ?
Would we like to work /pizza ?
Would you like to work /pizza ?
Would they like to work /pizza ?

Example

Kladný tvar

 • would like some stamps, please.
 • She would like to exchange some euros for pounds.
 • They would like 2 tickets for bus 89.

Záporný tvar

 • wouldn’t like any stamps.
 • She wouldn’t like to exchange any euros for pounds.
 • They wouldn’t like any tickets for bus 89.

Opytovací tvar

 • Would you like any stamps?
 • Would she like to exchange some euros for pounds?
 • Would they like any tickets for bus 89?

Use

Would like používame, keď chceme vyjadriť to, čo slovesom want, ale zdvorilejším spôsobom, najmä keď niečo ponúkame či o niečo žiadame.

Summary

Would like používame, keď chceme vyjadriť svoje požiadavky alebo ponuky zdvorilejší formou, ktorá je miernejší ako u slovesa want.

Môžeme ho použiť v jeho rôznych tvaroch:

 • Kladný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje would like a sloveso v infinitíve alebo podstatné meno.
 • Záporný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje would not like a sloveso v infinitíve alebo podstatné meno.
 • Opytovací tvar: Začíname would, po ktorom nasleduje podmet, po ktorom nasleduje sloveso like a sloveso v infinitíve alebo podstatné meno (veta je ukončená otáznikom).

Napríklad:
— Kladný tvar: „I would like a cup of tea.“
— Záporný tvar: „I wouldn’t like a cup of tea.“
— Opytovací tvar: „Would you like a cup of tea?

POZNÁMKA: Like má iný význam než would like: like používame keď chceme vyjadriť, že máme niečo radi.

Napríklad:
— „would like to do some sport.“ = Použijeme would like na vyjadrenie želania podmetu si zašportovať.
♦ „I like sport.“ = Použijeme like na vyjadrenie toho, že podmet má všeobecne rád šport.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovak speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book