Unit 4.2

Have and Have got v opytovacom tvare


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Have/have got je sloveso, ktoré používame na vyjadrenie stavov, akými sú napríklad vlastníctvo, vzťahy a choroby, a charakteristík ľudí a vecí.

Použitím tohto slovesa v opytovacom tvare sa pýtame na niečo ohľadom podmetu.

Form

Tvary have a have got v prítomnom čase jednoduchom majú túto podobu:

To have

V opytovacom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Do/Does + subject + have + object + …?

 • Do/does: v opytovacom tvare sa v tretej osobe jednotného čísla do mení na does.
Do/Does Subject have Question Mark
Do I have ?
Do you have ?
Does he have ?
Does she have ?
Does it have ?
Do we have ?
Do you have ?
Do they have ?

To have got

V opytovacom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Have/Has + subject + got + object + …?

 • Have/has: v opytovacom tvare sa v tretej osobe jednotného čísla have mení na has.
Have/Has Subject Got Question Mark
Have I got ?
Have you got ?
Has he got ?
Has she got ?
Has it got ?
Have we got ?
Have you got ?
Have they got ?

Example

To have

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?; does she have two dogs?; will she have two dogs?

To have got

 • Have I got pasta for my lunch?
 • Had she got two dogs?; has she got two dogs?; will she have got two dogs?

Use

Do I have..? a Have I got…? používame, keď sa pýtame, či niekto niekoho/niečo vlastní. Takisto ich používame, keď hovoríme o vzťahoch, chorobách a charakteristikách ľudí a vecí. Tieto slovesá však nie sú úplne zameniteľné.

To have

 • Možno použiť na vyjadrenie deja;
 • Možno použiť na vyjadrenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti.

To have got

 • Nemožno použiť na vyjadrenie deja;
 • Možno použiť len na vyjadrenie prítomnosti.

Summary

Have a have got v opytovacom tvare používame, keď sa pýtame na stavy, akými sú napríklad vlastníctvo, vzťahy a choroby, a na charakteristiky podmetu. Nemôžeme ich však používať rovnakým spôsobom.

 • Have možno použiť na vyjadrenie deja v minulosti, prítomnosti a budúcnosti. V opytovacom tvare začíname do, po ktorom nasleduje podmet, have a predmet (veta je ukončená otáznikom). V tretej osobe jednotného čísla používame does.
 • Have got nemožno použiť na vyjadrenie deja a možno ho použiť len na vyjadrenie prítomnosti. V opytovacom tvare začíname have, po ktorom nasleduje podmet, got a predmet (veta je ukončená otáznikom). V tretej osobe jednotného čísla používame has.

Napríklad:
— “Do I have lunch at 2 p.m?” / Have I got lunch at 2 p.m?“ = Použijeme have, pretože sa jedná o dej.
— „Have I got a car?” = Použijeme have got, pretože sa jedná o vlastníctvo určité veci v prítomnosti.

NOTE: Have takisto používame v určitých gramatických časoch ako pomocné sloveso na vyjadrenie deja. V takýchto prípadoch nepoužívame do alebo does a nemôžeme použiť have got. (“Have you done it?” / “Have you got done it?”).

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License