Unit 4.2

Have and Have got v opytovacom tvare

Introduction

Have/have got je sloveso, ktoré používame na vyjadrenie stavov, akými sú napríklad vlastníctvo, vzťahy a choroby, a charakteristík ľudí a vecí.

Použitím tohto slovesa v opytovacom tvare sa pýtame na niečo ohľadom podmetu.

Form

Tvary have a have got v prítomnom čase jednoduchom majú túto podobu:

To have

V opytovacom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Do/Does + subject + have + object + …?

 • Do/does: v opytovacom tvare sa v tretej osobe jednotného čísla do mení na does.
Do/Does Subject have Question Mark
Do I have ?
Do you have ?
Does he have ?
Does she have ?
Does it have ?
Do we have ?
Do you have ?
Do they have ?

To have got

V opytovacom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Have/Has + subject + got + object + …?

 • Have/has: v opytovacom tvare sa v tretej osobe jednotného čísla have mení na has.
Have/Has Subject Got Question Mark
Have I got ?
Have you got ?
Has he got ?
Has she got ?
Has it got ?
Have we got ?
Have you got ?
Have they got ?

Example

To have

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?; does she have two dogs?; will she have two dogs?

To have got

 • Have I got pasta for my lunch?
 • Had she got two dogs?; has she got two dogs?; will she have got two dogs?

Use

Do I have..? a Have I got…? používame, keď sa pýtame, či niekto niekoho/niečo vlastní. Takisto ich používame, keď hovoríme o vzťahoch, chorobách a charakteristikách ľudí a vecí. Tieto slovesá však nie sú úplne zameniteľné.

To have

 • Možno použiť na vyjadrenie deja;
 • Možno použiť na vyjadrenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti.

To have got

 • Nemožno použiť na vyjadrenie deja;
 • Možno použiť len na vyjadrenie prítomnosti.

Summary

Have a have got v opytovacom tvare používame, keď sa pýtame na stavy, akými sú napríklad vlastníctvo, vzťahy a choroby, a na charakteristiky podmetu. Nemôžeme ich však používať rovnakým spôsobom.

 • Have možno použiť na vyjadrenie deja v minulosti, prítomnosti a budúcnosti. V opytovacom tvare začíname do, po ktorom nasleduje podmet, have a predmet (veta je ukončená otáznikom). V tretej osobe jednotného čísla používame does.
 • Have got nemožno použiť na vyjadrenie deja a možno ho použiť len na vyjadrenie prítomnosti. V opytovacom tvare začíname have, po ktorom nasleduje podmet, got a predmet (veta je ukončená otáznikom). V tretej osobe jednotného čísla používame has.

Napríklad:
— “Do I have lunch at 2 p.m?” / Have I got lunch at 2 p.m?“ = Použijeme have, pretože sa jedná o dej.
— „Have I got a car?” = Použijeme have got, pretože sa jedná o vlastníctvo určité veci v prítomnosti.

NOTE: Have takisto používame v určitých gramatických časoch ako pomocné sloveso na vyjadrenie deja. V takýchto prípadoch nepoužívame do alebo does a nemôžeme použiť have got. (“Have you done it?” / “Have you got done it?”).

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

License