Unit 0

Podmetové zámená

Introduction

Zámená [pronouns] sú slová, ktoré používame, aby sme predišli opakovaniu podstatného mena.

Podmetové zámená [subject pronouns] nahrádzajú vetný podmet, ktorým je človek či vec.

Form

Podmetové zámená rozlišujeme v závislosti na čísle (jednotné, množné) a rodu (mužský, ženský, stredný).

Podmetové zámená sa vo vete umiestňujú pred sloveso.

Person Number Gender Subject
1st person sing. I
2nd person sing. You
3rd person sing. masculine He
3rd person sing. feminine She
3rd person sing. neutral* It
1st person plur.  – We
2nd person plur.  – You
3rd person plur.  – They

* (predmet/zviera)

Example

 1. Podmet slovesa
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. Pre nahradenie podmetu nominálnej frázy a predídeniu jeho opakovaniu
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the color red, it is passionate.
  • Julia and I come from France, we are French.
  • You and Peter are always talking, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

*Nemožno použiť v prvej osobe jednotného čísla.

Use

Podmetové zámená používame:

 • Ako podmet slovesa;
 • Pre nahradenie podmetu nominálnej frázy a predídeniu jeho opakovaniu.

Summary

Podmetové zámená používame ako podmet slovesa alebo k nahradeniu podmetu nominálnej frázy, ktorý už bol predtým spomenutý, aby sa predišlo jeho opakovaniu.

Líšia sa v rodu a čísle a umiestňujú sa pred slovesá.

Sú to: I, you, he, she, it, we, you a they.

Napríklad:
— “I am tall.” = I sa vzťahuje k hovorcovi.
— “He is tall.” = He sa vzťahuje k jednému konkrétnemu chlapcovi.
— “They are tall.” = They sa vzťahuje k určitým konkrétnym ľuďom.

POZNÁMKA: Ak chceme použiť podmetové zámená na nahradenie podmetu, nemožno tak urobiť v prvej osobe jednotného čísla (I).

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises


License