Unit 0

Podmetové zámená


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zámená [pronouns] sú slová, ktoré používame, aby sme predišli opakovaniu podstatného mena.

Podmetové zámená [subject pronouns] nahrádzajú vetný podmet, ktorým je človek či vec.

Form

Podmetové zámená rozlišujeme v závislosti na čísle (jednotné, množné) a rodu (mužský, ženský, stredný).

Podmetové zámená sa vo vete umiestňujú pred sloveso.

Person Number Gender Subject
1st person sing. I
2nd person sing. You
3rd person sing. masculine He
3rd person sing. feminine She
3rd person sing. neutral* It
1st person plur.  – We
2nd person plur.  – You
3rd person plur.  – They

* (predmet/zviera)

Example

 1. Podmet slovesa
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. Pre nahradenie podmetu nominálnej frázy a predídeniu jeho opakovaniu
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the color red, it is passionate.
  • Julia and I come from France, we are French.
  • You and Peter are always talking, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

*Nemožno použiť v prvej osobe jednotného čísla.

Use

Podmetové zámená používame:

 • Ako podmet slovesa;
 • Pre nahradenie podmetu nominálnej frázy a predídeniu jeho opakovaniu.

Summary

Podmetové zámená používame ako podmet slovesa alebo k nahradeniu podmetu nominálnej frázy, ktorý už bol predtým spomenutý, aby sa predišlo jeho opakovaniu.

Líšia sa v rodu a čísle a umiestňujú sa pred slovesá.

Sú to: I, you, he, she, it, we, you a they.

Napríklad:
— “I am tall.” = I sa vzťahuje k hovorcovi.
— “He is tall.” = He sa vzťahuje k jednému konkrétnemu chlapcovi.
— “They are tall.” = They sa vzťahuje k určitým konkrétnym ľuďom.

POZNÁMKA: Ak chceme použiť podmetové zámená na nahradenie podmetu, nemožno tak urobiť v prvej osobe jednotného čísla (I).

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License