Subjektu izenordainak

Advertising

Introduction

Izenordainak [pronouns] substantibo baten errepikapenak saihesteko erabiltzen diren hitzak dira.

Subjetu izenordainak [subject pronouns] perpaus baten partsona edo gauza subjetua ordezkatzen dute.

Form

Izenordain subjetuak bereizten ditugu zenbakiaren (singularra, plurala) eta generoaren arabera (maskulinoa, femeninoa, neutoa).

Izenordain subjetuak aditzen aurretik erabiltzen dira.

Person Number Gender Subject
1st person sing. I
2nd person sing. You
3rd person sing. masculine He
3rd person sing. feminine She
3rd person sing. neutral* It
1st person plur.  – We
2nd person plur.  – You
3rd person plur.  – They

* (objektu/animalia)

Example

 1. Aditzaren subjetua
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. Subjetu sustantivo esaldiak ordezkatzeko eta errepikapenak saihesteko
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the color red, it is passionate.
  • Julia and I come from France, we are French.
  • You and Peter are always talking, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

*Ez da aplikagarria lehen pertsona singularrerako.

Use

Subjetu izenordainak erabiltzen ditugu:

 • Aditzaren subjetu modura;
 • Sujetu substantibo esaldiak ordezkatzeko eta errepikapenak saihesteko.

Summary

Subjetu izenordainak [subjekt pronoun] aditzaren subjetu modura erabiltzen dira, edo lehen aipatu den esaldia ordezkatzeko eta errepikapenak saihesteko subjetu sustantibo modura.

Generoarengatik eta kopuruarengatik desberdintzen dira, eta aditzaren aurretik jartzen dira.

Subjetu izenordainak hurrengoak dira: I, you, he, she, it, we, you eta they.

Adibidez:
— “I am tall.” = I mintzalari erreferentzia egiten dio.
— “He is tall.” = He mutil zehatz bati erreferentzia egiten dio.
— “They are tall.” = They pertsona espezifikoei erreferentzia egiten dio.

OHARRA: Subjetu izenordainak erabili nahi badituzu ordezkapen gisa, ezin duzu lehenengo pertsona singularrarekin egin (I).

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Ikusi ezazu {Examples} atala, testuinguruan, perpaus batean nola erabiltzen den ikusteko.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License