Orainaldi jarraitua baiezkoa

Advertising

Introduction

Orainaldi jarraitua [present continuous edo progressive] orain gertatzen ari diren egoerak adierazteko erabiltzen den denbora da (hitz egite ari garen unearen aurretik, bitartean eta ondoren).

Baiezko forman adieraztean, aditzak momentu honetan zerbait gertatzen ari dela baiezten du.

Form

Orainaldi jarraituak, baiezko forman hurrengo egitura dauka:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Regular

-ing gehitzen dugu aditzaren amaieran:

 • Baiezko formaren forma laburra to be aditzaren forma laburraren berdina da (ahozko hizkuntza edo idazkera informala): I’m – you’re – he’s…
Subject to be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

Exceptions

Orainaldi jarraituaren baiezko formaren salbuespenak hurrengoak dira:

 • e atzizkidun aditzak: -e galtzen dute eta -ing gehitzen zaie.
Infinitive Verb + -ing
write writing
smile smiling
take taking
 • Bokal kontsonantez amaitzen diren aditzek, azken silaban azentua duten aditzek eta -l-rekin anaitzen diren aditzek: kontzonantea bikoizten dute:
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
 • -ie atzizkidun aditzek: -ie galtzen duta eta -ying gehitzen diogu.
Infinitive Verb + -ing
die dying
lie lying
tie tying

Example

 1. Hitz egiten gauden momentu berean gertatzen ari den ekintzetarako
  • We’re doing our homework.
  • She is watching TV at the moment.
  • I‘m using the dictionary. 
 2. Iraganerako planeatuta dauden ekintzetarako
  • am fixing the shelves tonight.
  • He is buying a computer at the weekend.
  • We are repeating the class next week. 
 3. Aldaketak eta joerak
  • am getting happier and happier.
  • am becoming better at sitting exams. 
  • The teacher is improving her classes every day.
 4. Gertaeren konsistentzia
  • I‘m always doing homework. 
  • The student is asking questions repeatedly. 
  • am always photocopying worksheets for you! 
 5. Ekintza temporalak
  • He’s looking for the map. 
  • I’m buying some pens.
  • The classmates are working in groups.

Use

Orainaldi jarraia baiezko forman, hurrengoa baieztatzeko erabiltzen dugu:

 1. Hitz egiten gauden momentu berean gertatzen ari den ekintzetarako;
 2. Iraganerako planeatuta dauden ekintzetarako;
 3. Aldaketak eta joerak;
 4. Gertaeren konsistentzia;
 5. Ekintza temporalak (iraganean amaituko direnak).

Summary

Orainaldi jarraia, baiezko forman, momentu honetan zerbait gertatzen ari dela baieztatzeko erabiltzen da.

Orainaldi jarraian baiezko forman, subjektuarekin hasten gara eta to be eta aditza -ing amaierarekin ondoren jartzen dugu.

Adibidez:
— “He is working on an important project today.” = Orainaldi jarraia erabiltzen dugu hitz egiten ari garen momentu berean gertatzen ari den ekintza batez hitz egiteko (momentu horretan).
♦ “He works on important projects.” = Orainaldi simplea erabiltzen dugu errepikatzen den ekintza batentzako edo beti orainaldian.

Hauek dira salbuespenak, aditzaren amaieraren arabera.

Adibidez:
-e atzizkia: -e galdu eta -ing gehitu: “Shake” ⇒ “Shaking“.
Bokal kontsonantez amaitzen diren aditzek, azken silaban azentua duten aditzek eta -l-rekin anaitzen diren aditzek: kontsonantea bikoizten dute. Put ⇒ “Putting“.
-ie atzizkia: -ie galdu eta -ying gehitu: “Tie ⇒ “Tying“.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License