Prezentul Continuu Afirmativ

Introduction

Prezentul Continuu (sau progresiv) [present continuous or progressive] este un timp utilizat pentru a vorbi despre situații care au loc aproximativ în momentul vorbirii (înainte, în timpul și după momentul vorbirii).

Când este exprimat în forma sa afirmativă [affirmative], verbul confirmă că ceva se întâmplă acum.

Form

Forma afirmativă,la timpul prezentului continuu are această structură:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Regulat

Forma verbului: verb+-ing.

Forma scurtă la afirmativ este aceeași ca forma scurtă a verbului to be (în vorbire sau în scrierea informală): I’m – you’re – he’s…

Subject To be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

Excepții

 • Verbele cu sufixul -e: eliminăm -e și adăugăm -ing.
  Infinitive Verb + -ing
  write writing
  smile smiling
  take taking
 • Verbele care se termină într-o consoană, care are la rândul ei o vocală înainte; verbele cu accentul pe ultima silabă și verbele care se termină în -l: li se dublează consoana.
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
 • Verbele cu sufixul -ie: eliminăm -ie și adăugăm -ying.
  Infinitive Verb + -ing
  die dying
  lie lying
  tie tying

Example

 1. Momentul vorbirii
  • We’re doing our homework.
  • She is watching TV at the moment.
  • I‘m using the dictionary. 
 2. Acțiuni planificate pentru viitor
  • am fixing the shelves tonight.
  • He is buying a computer at the weekend.
  • We are repeating the class next week. 
 3. Schimbări și tendințe
  • am getting happier and happier.
  • am becoming better at sitting exams. 
  • The teacher is improving her classes every day.
 4. Consecvența evenimentelor
  • I‘m always doing homework. 
  • The student is asking questions repeatedly. 
  • am always photocopying worksheets for you! 
 5. Acțiuni temporare.
  • He’s looking for the map. 
  • I’m buying some pens.
  • The classmates are working in groups.

Use

Folosim Prezentul Continuu, în forma afirmativă, pentru a confirma despre:

 1. Acțiuni care se întâmplă în momentul vorbirii;
 2. Acțiuni temporare (care se vor finaliza în viitor).
 3. Acțiuni care sunt planificate pentru viitor;
 4. Schimbări și tendințe;
 5. Consecvența evenimentelor.

Summary

Prezentul Continuu [present continuous] este utilizat pentru a vorbi despre situații care au loc aproximativ în momentul vorbirii.

Când este folosit în forma sa afirmativă [affirmative], este confirmat ceva ce se întâmplă acum. Structura este:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

De exemplu:
— „He is working on an important project today.” = În acest caz folosim Prezentul Continuu deoarece vorbim despre o acțiune care are loc în timpul vorbirii.(în acel moment)
♦ „He works on important projects.” = În acest caz folosim Prezentul Simplu deoarece vorbim despre o acțiune care are loc în mod repetat sau întotdeauna în prezent.

Există câteva excepții [irregularities], în funcție de terminația verbului.

De exemplu:
— Sufixul -e: eliminăm -e și adăugăm -ing. “Shake” ⇒ “Shaking.”
— Vocala după consoanăverbele cu accent pe ultima silabă și verbele care se termină în -lli se dublează consoanaPut ⇒ “Putting.”
— Sufixul -ie: eliminăm -ie și adăugăm -ying“Tie ⇒ “Tying.”

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

More exercises

Exercises


License