Introduction

Contributors

This is the English Grammar book for level A1, fully translated for Romanian speakers. It forms a part of book series Books for languages. Starting from an Integrated Foreign Language Curriculum, we offer an eclectic system with a distribution of contents on the need of learning objects.


Aceasta este o carte de gramatică la limba engleză pentru nivelul A1, tradusă integral pentru vorbitorii de limba română. Reprezintă o parte din seria de cărți Books for languages. Pornind de la un curriculum integral pentru parcurgerea unei limbi străine, noi oferim un sistem eclectic cu distribuția conținutului în funcție de necesitatea învățării temelor.

More exercises

License