Wstęp

Contributors

This book is the Grammar section of the A1 level of the practical guide for learning English as a second language. It forms a part of the book series My English Skills. It is fully written in English, and it serves as a base for the adaptation to different mother tongues. Starting from an integrated curriculum of languages, we offer an eclectic system with a distribution of contents based on the needs of learning objectives.


Ta książka jest sekcją gramatyki na poziomie A1 praktycznego przewodnika do nauki języka angielskiego jako drugiego języka. Jest częścią serii książek My English Skills. Jest w pełni napisana w języku angielskim i służy jako baza do adaptacji do różnych języków ojczystych. Począwszy od zintegrowanego programu nauczania języków, oferujemy system eklektyczny z dystrybucją treści w oparciu o potrzeby celów edukacyjnych.

More exercises

License

  • Wstęp from English Grammar A1 Level for Polish speakers.
  • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
  • Educators, Some Rights Reserved.
  • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-pl/?p=17