Unit 2.1

Rzeczowniki o dwóch rodzajach

Introduction

Rzeczownik (noun) nazywa: osobę, miejsce, rzecz, wydarzenie, substancję lub jakość.

Możemy znaleźć rzeczowniki które są takie same w rodzaju męskim oraz żeńskim.

Form

Nie ma jednolitych reguł tworzenia rzeczowników.

Powszechnie używane rzeczowniki, mające taką samą formę dla rodzaju męskiego i żeńskiego to: cousindoctordriverfriendstudentteacherteenager

Example

  • My favourite aunt is a doctor.
    My favourite uncle is a doctor.
  • My dad works at school. He is a teacher.
    My mom works at school. She is a teacher.
  • Adam likes cars. He is a good driver.
    Julia likes cars. She is a good driver.

Use

Rzeczownik nazywa: osobę, miejsce, rzecz, wydarzenie, substancję lub jakość.

Nie ma ustalonej zasady dotyczącej rzeczowników, które są takie same w rodzaju męskim oraz żeńskim; musimy się ich nauczyć i pamiętać, że są takie same w obydwu rodzajach.

Summary

Istnieją pewne rzeczowniki, które są takie same w rodzaju męskim oraz żeńskim.

Powszechnie używane czasowniki, mające taką samą formę dla rodzaju męskiego i żeńskiego to: cousindoctordriverfriendstudentteacherteenager

Na przykład:
— „My mum works at school. She is a teacher.” = Teacher odnosi się do mom oraz she, dlatego jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego.
— „My dad works at school. He is a teacher.” = Teacher odnosi się do dad oraz he, dlatego jest to rzeczownik rodzaju męskiego.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License