Unit 2.1

İkicinsli isimlər

Introduction

İsimlər [nouns] bir insana, yerə, şeyə, hadisəyə, maddəyə və ya keyfiyyətə aiddir.

Kişi və qadın cinsləri üçün eyni olan isimlər mövcuddur.

Form

İkicinsli də ismin əmələ gəlməsi üçün sabit bir qayda yoxdur.

Bəzi isimlərin iki fərqli forması olmadığını bilməliyik; bütün cinslər üçün eyni sözdən istifadə olunur.

İkincinsli isimlər: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Example

 • Doctor
  • My favourite aunt is a doctor.
  • My favourite uncle is a doctor.

 

 • Driver
  • Adam likes cars. He is a good driver.
  • Julia likes cars. She is a good driver.

 

 • Teacher
  • My dad works at school. He is a teacher.
  • My mum works at school. She is a teacher.

Use

İsimlər bir insana, yerə, şeyə, hadisəyə, maddəyə və ya keyfiyyətə aiddir.

İkicinsli ismin əmələ gəlməsi üçün sabit bir qayda yoxdur. Sadəcə bu sözləri öyrənməli və iki formada eyni qaldıqlarını unutmamalıyıq.

Summary

Həm kişi, həm də qadın cinsləri üçün eyni olan müəyyən isimlər [nouns] var.

Ən çox istifadə olunan sözlər bunlardır: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Məsələn:
— “My mom works at school. She is a teacher.” = Teachermomshe-yə istinad edir, bu səbəbdən də qadın cinsi isimdir.
— “My dad works at school. He is a teacher.” = Teacherdadhe-yə istinad edir, bu səbəbdən də kişi cinsi isimdir.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

More exercises

Exercises


License