Unit 9.1

İşarə sifətləri

Advertising

Introduction

Sifətlər [adjectives] bir insanı və ya bir şeyi dəyişdirmək və ya təsvir etmək üçün bir cümlə daxilində iki fərqli vəziyyətdə yerləşdirilə bilən təyinedicilərdir.

İşarə sifətləri [demonstrative adjectives] cisimləri məkanda yerləşdirmək və mövqelərini təyin etmək üçün istifadə olunur.

Form

İşarə sifətləri isimlərdən əvvəl gəlir və onları tanıdır. İşarə sifətlərindən əvvəl artikl və digər təyinedicilərdən istifadə edilmir.

İşarı sifətləri bunlardır:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Near

  • This car belongs to my father (singular).
  • These shoes are too big for me (plural).

Far

  • That boy is from Turkey (singular).
  • Those boxes over there are very heavy (plural).

Use

Cisimləri məkanda yerləşdirərkən və danışandan uzaqlaşmaları ilə əlaqəli mövqelərini təyin edərkən işarə sifətlərindən istifadə edirik:

  • Near: danışana yaxın olan əşyalar və insanlar üçün this (tək) və these (cəm) istifadə edirik (burada).
  • Far: danışana uzaq olan əşyalar və insanlar üçün that (tək) and those (cəm) istifadə edirik (orada).

QEYD: İşarə sifətləri əslində təyinnedicidir, lakin lüğətlərdə və ya qrammatika kitablarında adətən sifət kimi adlandırılır.

Summary

İşarə sifətləri [demonstrative adjectives] isimdən əvvəl, bir obyektin danışandan uzaqlığına münasibətdə mövqeyini ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Danışandan məsafəsinin uzaqlığına görə iki növ mövqe mövcuddur:

  • Əşya yaxın olduqda tək halı üçün this, cəm hal üçün these istifadə olunur.
  • Əşya uzaq olduqda tək halı üçün that, cəm hal üçün those istifadə olunur..

Məsələn:
— “This apple pie is delicious!” = The apple pie is near the speaker.
— “These apples are delicious!” = The apples are near the speaker.
— “That apple pie looks delicious!” = The apple pie is far from the speaker.
— “Those apples look delicious!” = The apples are far from the speaker.

İşarə sifətlərini [demonstrative adjectives] ismi əvəzləyən və təkrarın qarşısını alan işarə əvəzlikləri [demonstrative pronouns] ilə qarışdırmayın. Onlar omonimdirlər, lakin bir cümlədə fərqli funksiyaları var.

Məsələn:
— “This apple pie seems delicious!” = Alma piroqu ilə olan məsafəni göstərmək və ismi tanıtmaq üçün this işarə sifətindən [demonstrative adjective] istifadə olunur.
♦ “This seems delicious!” = Bir şeyin məsafəsini göstərmək və təkrardan yayınmaq üçün this əvəzliyi [pronoun] istifadə olunur.

QEYD: İşarə sifətlərindən əvvəl təyinedicilərdən istifadə olunmur, çünki onlar artıq bir növ təyinedicidir.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License