Unit 9.1

Parodomieji Būdvardžiai

Introduction

Būdvardžiai [adjectives] yra determinantai, kurie modifikuoja ar apibūdina žmogų bei daiktą. Jie sakinyje turi dvi skirtingas pozicijas.

Parodomieji būdvardžiai [demonstrative adjectives] naudojami pažymėti objektus erdvėje ir nustatyti jų padėtį.

Form

Parodomieji būdvardžiai eina prieš daiktavardžius taip juos pristatydami. Nenaudojame artikelių ar kitų determinantų prieš parodomuosius būdvardžius.

Parodomieji būdvardžiai yra:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Near

  • This car belongs to my father (singular).
  • These shoes are too big for me (plural).

Far

  • That boy is from Turkey (singular).
  • Those boxes over there are very heavy (plural).

Use

Parodomieji būdvardžiai naudojami pažymėti objektus erdvėje ir nustatyti jų padėtį atsižvelgiant į atstumą esantį tarp objekto ir kalbančiojo:

  • Near: daiktams ir žmonėms, esantiems arti (čia) kalbančiojo, apibūdinti naudojame this (vienaskaita) ir these (daugiskaita).
  • Far: daiktams ir žmonėms, esantiems toli (ten), apibūdinti naudojame that (vienskaita) ir those (daugiskaita).

PASTABA: Parodamieji būdvardžiai yra determinantai, bet žodynuose ar gramatikos knygose jie paprastai minimi kaip būdvardžiai.

Summary

Parodomieji būdvardžiai [demonstrative adjectives] eina prieš daiktavardžius, taip išreikšdami objekto padėtį atsižvelgiant į jo ir kalbančiojo atstumą.

Yra du tipai parodomųjų būdvardžių, nurodančių atstumą tarp objekto ir kalbančiojo:

  • Kai objektas yra arti, naudojame this (vienaskaita) ir these (daugiskaita).
  • Kai objektas yra toli, naudojame that (vienaskaita) ir those (daugiskaita).

Pavyzdžiui:
— „This apple pie is delicious!“ = Obuolių pyragas yra arti kalbančiojo.
— „These apples are delicious!“ = Obuoliai yra arti kalbančiojo.
— „That apple pie looks delicious!“ = Obuolių pyragas yra toli nuo kalbančiojo.
— „Those apples look delicious!“ = Obuoliai yra toli nuo kalbančiojo.

Nepainiokime parodomųjų būdvardžių su parodomaisiais įvardžiais, kurie pakeičia daiktavardį ir taip leidžia išvengti pasikartojimų. Jie turi tokias pačias formas, tačiau atlieka skirtingas funkcijas sakinyje.

Pavyzdžiui:
— „This apple pie seems delicious!“ = Naudojame parodomąjį būdvardį this (šis, šitas) nurodydami atstumą tarp obuolių pyrago ir kalbančiojo atstumą nuo  pyrago bei taip pristatydami daiktavardį.
♦ „This seems delicious!“ = Naudojame parodomąjį įvardį this (šis, šitas) nurodydami tam tikrą kieno nors atstumą ir išvengdami daiktavardžio pasikartojimo sakinyje.

PASTABA: Nenaudojame determinantų prieš savybinius būdvardžius, nes pastarieji jau yra laikomi tam tikrais determinantais.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


License