Unit 9.1

Savybiniai Būdvardžiai

Determiners

Būdvardžiai [adjectives] sakinyje gali būti eiti dviejose skirtingose pozicijose tam, kad modifikuotų ar apibūdintų žmogų ar daiktą.

Savybiniai būdvardžiai [possessive adjectives] vartojami parodyti, kad kažkas kažkam priklauso.

Savybiniai būdvardžiai vartojami kartu su daiktavardžiais ir gali būti atskirti gimine ar skaičiumi. Nevartojame artikelių ar kitų veiksnių prieš savybinius būdvardžius.

Savybiniai būdvardžiai yra:

Subject Pronouns Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their
  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Vartojame savybinius būdvardžius parodyti, kad kažkas kažkam (žmogui ar gyvūnui) priklauso.

NOTE: Savybiniai būdvardžiai paprastai yra determinantai, bet žodynuose ar gramatinėse knygose jie paprastai vadinami būdvardžiais.

Savybiniai būdvardžiai [possessive adjectives] išreiškia kažko priklausymą asmeniui ar gyvūnui. Mes atskiriame juos numeriu ir gimine.

Jie yra: my, your, his, her, its, our, your ir their.

Pavyzdžiui:
— „It is not her sandwich, it’s my sandwich.“ = Her/my apibūdina kitą sakinio elementą (tai yra savybiniai būdvardžiai).
♦ „It is not her sandwich, it’s mine.“ = Mine pakeičia kitą elementą sakinyje (tai yra savybinis įvardis).

NOTE: Nevartojame veiksnių prieš savybinius būdvardžius, nes jie jau yra tam tikri determinantai.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book