Unit 9.1

Savybiniai Būdvardžiai


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Būdvardžiai [adjectives] yra determinantai, kurie modifikuoja ar apibūdina žmogų bei daiktą. Jie sakinyje turi dvi skirtingas pozicijas.

Savybiniai būdvardžiai [possessive adjectives] naudojami parodyti, kad kažkas kažkam priklauso.

Form

Savybiniai būdvardžiai naudojami kartu su daiktavardžiais ir gali būti atpažinti pagal giminę ar skaičių. Nenaudojame artikelių ar kitų determinantų prieš savybinius būdvardžius.

Savybiniai būdvardžiai yra:

Subject Pronouns Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

Naudojame savybinius būdvardžius parodyti, kad kažkas kažkam priklauso (žmogui ar gyvūnui).

PASTABA: Savybiniai būdvardžiai yra determinantai, bet žodynuose ar gramatikos knygose jie paprastai minimi kaip būdvardžiai.

Summary

Savybiniai būdvardžiai [possessive adjectives] išreiškia, jog kažkas priklauso žmogui ar gyvūnui. Juos atpažįstame pagal skaičių ir giminę.

Savybiniai būdvardžiai yra šie: my, your, his, her, its, our, your ir their.

Pavyzdžiui:
— „It is not her sandwich, it’s my sandwich.“ = Her (jos) ir my (mano) apibūdina kitą kalbos dalį (her ir my yra savybiniai būdvardžiai).
♦ „It is not her sandwich, it’s mine.“ = Mine (mano) pakeičia kitą kalbos dalį (mine yra savybinis įvardis).

PASTABA: Nenaudojame determinantų prieš savybinius būdvardžius, nes pastarieji jau yra laikomi tam tikrais determinantais.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License