Unit 0

Kiekiniai Skaitvardžiai

Determiners

Kiekiniai skaitvardžiai [cardinal numbers] vartojami išreikšti daikto kiekį.

Mes paprastai vartojame kiekinius skaitvardžius prieš daiktavardį ar po jo:

 • 0 – Zero
 • 1 – One
 • 2 – Two
 • 3 – Three
 • 4 – Four
 • 5 – Five
 • 6 – Six
 • 7 – Seven
 • 8 – Eight
 • 9 – Nine
 • 10 – Ten
 • I have one cat.
 • The metro is leaving from line three.
 • We need five apples to make an apple pie.

Mes vartojame kiekinius skaitvardžius norėdami išreikšti bendrą žmonių, gyvūnų ar daiktų skaičių (pasakyti kiek daiktų yra).

Kiekiniai skaitvardžiai [cardinal numbers] vartojami norint išreikšti daiktų, žmonių ir gyvūnų kiekį. Šie skaičiai paprastai vartojami prieš daiktavardį ar po jo.

Kiekiniai skaitvardžiai yra: zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine ir ten.

Pavyzdžiui:
— “One car.” = 1 automobilis.
— “Two cars.” = 2 automobiliai.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book