Unit 4.2

To have: Dažniausiai naudojami išsireiškimai

Introduction

To have vartojamas sudaryti dažniausiai naudojamus išsireiškimus [common expressions] šnekamojoje ar neformalioje kalboje.

Form

Sakinyje have yra naudojamas kaip pagrindinis veiksmažodis, tačiau have got negalime naudoti tokiuose išsireiškimuose.

Dažniauiausiai naudojamų išsireiškimų teigiamoje formoje struktūros:
Subject + have/has + object + …

 • Vienaskaitos trečiajame asmenyje keičiame have į has.

Dažniausiai naudojamų išsireiškimų neigiamoje formoje struktūros:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Vienaskaitos trečiajame asmenyje keičiame do į does.
 • Nevartojame have not formos dažniausiai naudojamuose išsireiškimuose.

Example

 1. I have a shower every morning.
  I don’t have a shower every morning.
 2. Have a good journey!
  Don’t have a good journey!
 3. We had* a fight.
  We didn’t have* a fight.
 4. She had* a look at the book.
  She didn’t have* a look at the book.

*Būtojo laiko formos.

Use

Veiksmažodžio to have naudojimas ir reikšmė priklauso nuo po jo sekančio daiktavardžio.

Dažniausiai naudojame to have tokiuose išsireiškimuose kaip:

 1. Have + a dreama drink, a meal, a rest, a shower, breakfast, coffee, dinner, lunch, tea…;
 2. Have + a bad day, a bad time, a good day, a good time, a good journey, a nice day…;
 3. Have + a conversation, a fight…;
 4. Have + a look, a try

Summary

Veiksmažodis to have vartojamas dažniausiai naudojamuose išsireiškimuose [common expressions] šnekamoje ar neformalioje kalboje.

Veiksmažodžio to have naudojimas ir reikšmė priklauso nuo po jo sekančio daiktavardžio: have breakfasthave a good dayhave a conversationhave a look

Naudodami teigiamos formos [affirmative form] to have sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka veiksmažodis have ir papildinys. Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame has.

Naudodami neigiamos formos [negative form] to have sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka forma do not have have ir papildinys. Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame does not have.

Pavyzdžiui:
Teigiama forma [affirmative]: „Have a rest.“ / Have got a rest.“ = Dažniausiai naudojamuose išsireiškimuose nevartojame formos have got.
Neigiama forma [negative]: „Don’t have a rest now.“ / Have not a rest now.“ = Negalime naudoti have not neigiamoje formoje.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises