Unit 4.2

To have: Dažniausi Išsireiškimai

Verbs

Vartojame to have suformuoti dažniausius išsireiškimus [common expressions] bendraudami neformaliai.

Have yra vartojamas kaip pagrindinis veiksmažodis sakinyje, bet have got negali būti vartojamas šiuose išsireiškimuose.

Dažniausi išsireiškimai, teigiamoje formoje, paprastai turi šią struktūrą:
Subject + have/has + object + …

 • Vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš have į has.

Dažniausi išsireiškimai, neigiamoje formoje, turi šią struktūrą:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš do į does.
 • Prisiminkite, kad negalite vartoti have not dažniausiuose išsireiškimuose.
 1. I have a shower every morning.
  I don’t have a shower every morning.
 2. Have a good journey!
  Don’t have a good journey!
 3. We had* a fight.
  We didn’t have* a fight.
 4. She had a look at the book.
  She didn’t have a look at the book.

(*Būtasis laikas)

 Vartojimas ir reikšmė veiksmažodžio to have priklauso nuo daiktavardžio, kuris eina po jo:

Dažniausi išsireiškimai, kuriuose vartojamas to have yra:

 1. Have + breakfast, lunch, a meal, dinner, coffee, tea, a shower, a rest, a dream, a drink…;
 2. Have + a good day, a bad day, a good time, a bad time, a good journey, a nice day…;
 3. Have + a conversation, a talk, a fight…;
 4. Have + a look, a try

Veiksmažodis to have vartojamas dažniausiuose išsireiškimuose [common expressions], kai bendraujama neformaliai.

Dažniausiai vartojami yra: have breakfast, have a good day, have a conversation, have a look

Teigiamos formos struktūra yra tokia:
Subject + have/has + object + … (has vienaskaitos trečiam asmeniui)

Neigiamos formos struktūra yra tokia:
Subject + do/does + not + have + object + … (does not vienaskaitos trečiam asmeniui)

Pavyzdžiui:
— Teigiama: „Have a rest.“ / Have got a rest.“ = Nevartojame have got šiuose išsireiškimuose.
— Neigiama: „Don’t have a rest now.“ / Have not a rest now.“ = Neigiamoje formoje negalima vartoti have not.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book