Unit 4.2

To have: utarte wyrażenia

Introduction

W potocznej angielszczyźnie występuje wiele utartych wyrażeń z czasownikiem to have [common expressions].

Form

W utartych wyrażeniach czasownik have nie podlega wymianie na have got.

Utarte wyrażenia w formie twierdzącej, zazwyczaj mają taką strukturę:
Subject + have/has + object + …

 • Dla trzeciej osoby liczby pojedynczej następuje zmiana have na has..

Utarte wyrażenia w formie przeczącej mają taką strukturę:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Do/does: w trzeciej osobie liczby pojedynczej następuje zamiana do na does.
 • Nie możesz użyć have not w utartych wyrażeniach.

Example

 1. I have a shower every morning.
  I don’t have a shower every morning.
 2. Have a good journey!
  Don’t have a good journey!
 3. We had* a fight.
  We didn’t have* a fight.
 4. She had a look at the book.
  She didn’t have a look at the book.

(*Past simple)

Use

Znaczenie oraz użycie czasownika to have zależy od rzeczownika po nim.

Najczęściej występujące utarte wyrażenia z czasownikiem to have:

 1. Have + breakfastluncha mealdinnercoffeeteaa showera resta dreama drink…;
 2. Have + a good day, a bad day, a good time, a bad time, a good journey, a nice day…;
 3. Have + a conversationa talka fight…;
 4. Have + a looka try

Summary

Czasownik to have występuje w niektórych utartych wyrażeniach w komunikacji nieformalnej.

Najczęściej używanymi są: have breakfasthave a good dayhave a conversationhave a look

Struktura w formie twierdzącej to:
Subject + have/has + object + … (has for third person singular)

Struktura w formie przeczącej to:
Subject + do/does + not + have + object + (does not for the third person singular)

Na przykład:
— Affirmative: “Have a rest.” / Have got a rest.” = Nie używamy have got w tych wyrażeniach.
— Negative: “Don’t have a rest now.” / Have not a rest now.” = W przeczeniu nie możemy użyć have not.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License