Unit 4.2

To have: utarte wyrażenia


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

W potocznej angielszczyźnie występuje wiele utartych wyrażeń z czasownikiem to have [common expressions].

Form

W utartych wyrażeniach czasownik have nie podlega wymianie na have got.

Utarte wyrażenia w formie twierdzącej, zazwyczaj mają taką strukturę:
Subject + have/has + object + …

 • Dla trzeciej osoby liczby pojedynczej następuje zmiana have na has..

Utarte wyrażenia w formie przeczącej mają taką strukturę:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Do/does: w trzeciej osobie liczby pojedynczej następuje zamiana do na does.
 • Nie możesz użyć have not w utartych wyrażeniach.

Example

 1. I have a shower every morning.
  I don’t have a shower every morning.
 2. Have a good journey!
  Don’t have a good journey!
 3. We had* a fight.
  We didn’t have* a fight.
 4. She had a look at the book.
  She didn’t have a look at the book.

(*Past simple)

Use

Znaczenie oraz użycie czasownika to have zależy od rzeczownika po nim.

Najczęściej występujące utarte wyrażenia z czasownikiem to have:

 1. Have + breakfastluncha mealdinnercoffeeteaa showera resta dreama drink…;
 2. Have + a good day, a bad day, a good time, a bad time, a good journey, a nice day…;
 3. Have + a conversationa talka fight…;
 4. Have + a looka try

Summary

Czasownik to have występuje w niektórych utartych wyrażeniach w komunikacji nieformalnej.

Najczęściej używanymi są: have breakfasthave a good dayhave a conversationhave a look

Struktura w formie twierdzącej to:
Subject + have/has + object + … (has for third person singular)

Struktura w formie przeczącej to:
Subject + do/does + not + have + object + (does not for the third person singular)

Na przykład:
— Affirmative: “Have a rest.” / Have got a rest.” = Nie używamy have got w tych wyrażeniach.
— Negative: “Don’t have a rest now.” / Have not a rest now.” = W przeczeniu nie możemy użyć have not.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License