Unit 4.2

To have: Common Expressions


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

В англійській мові ми використовуємо дієслово to Have для утворення Загального Вираження у неформальному спілкування.

Form

Common Expressions зазвичай мають таку структуру:
Subject + have/has + object + … (“has” for the third person singular).

У цьому випадку дієслово To Have не має конкретного значення, його значення залежить від іменника.

Для утворення заперечної форми дієслова, потрібно вжити:
Subject + do/does + not + have + object + … (“does” not для третьої особи однини).

Запам’ятай, що не можна вживати have not.

Example

 1. I have a shower every morning.
  I don’t have a shower every morning.
 2. Have a good journey!
  Don’t have a good journey!
 3. We had* a fight.
  We didn’t have* a fight.
 4. She had a look at the book.
  She didn’t have a look at the book.

Use

Have вживається як основне дієслово у реченні. Have got не може бути вживаний у цих вираженнях.

 1. Have + breakfast, lunch, a meal, dinner, coffee, tea, a shower, a rest, a dream, a drink…;
 2. Have + a good day, a bad day, a good time, a bad time, a good journey, a nice day…;
 3. Have + a conversation, a talk, a fight…;
 4. Have + a look, a try

Summary

Дієслово to Have вживається коли воно з’являється у деяких висловах у неформальному спілкуванні.

Структура цих висловів є такою:

Subject + have/has + object + … (has for third person singular)

The structure, in the negative form, is:
Subject + do/does + not + have + object + … (does not for the third person singular)

Наприклад:
Affirmative:I have breakfast.” – I have got breakfast = Have got не може бути вживано у цих висловах, have вживається як основним дієсловом у реченні.
Negative:I don’t have breakfast.” – I have not breakfast = Have not не вживається, лише have може бути вжито у цих висловах.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] , що показує його використання у контексті.

More exercises

Exercises


License