Unit 11.1

Wh- Questions

Syntax

В англійській мові є 3 головних типи питань: Wh- Questions і Yes/No Questions.

Wh- Questions завжди починаються з одних із wh- Question words, котрі показують який вид інформації потребується. Ці питання також називаються  Open Questions тому що можливі відповіді на них нескінченні.

EXTRA: Wh- Questions = Спеціальні питання; wh- question words = Запитальні дієслова.

 Wh- Questions мають таку структуру:
Wh- question word + auxiliary/modal verb + subject + verb + …?

when, where, why, which, what, whose, who, whom, how.

 1. When does she read a magazine?
 2. Where did you live 10 years ago?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who ate all the chocolate?
 8. Whom did he call?
 9. How old are you?

Wh- Words вживаються щоб поставити  питання:

 1. When (запитати інформацію про час);
 2. Where (запитати інформацію про місце);
 3. Why (запитати про причину);
 4. Which (запитати інформацію про перевагу між двома або більше речами);
 5. What (запитати інформацію про щось);
 6. Whose (запитати інформацію про те кому що належить);
 7. Who (запитати інформацію про людей(як суб’єкт);
 8. Whom (запитати інформацію про людей (як об’єкт);
 9. How (запитати інформацію у який спосіб  щось зроблено,  у який спосіб щось трапляється).

Дуже важливо розмістити допоміжне або модальне дієслово після спеціального питання і перед суб’єктом.

В англійській мові, ми схильні використовувати Wh- Questions.

Це питання які завжди починаються із одних з слів спеціальних питань, котрі показують який вид інформації є необхідний:

 • When (запитати про час);
 • Where (запитати про місце);
 • Why (запитати про причину);
 • Which (запитати про перевагу між двома або більше речами);
 • What (запитати про щось);
 • Whose (запитати про те що кому належить);
 • Who (запитати про людей (як суб’єкт);
 • Whom (запитати про людей (як об’єкт);
 • How (запитати про те у  який спосіб щось є зроблене, у який спосіб щось відбувається).

Для утворення спеціального питання, потрібно дотримуватися цієї структури:
Wh- question word + auxiliary/modal verb + subject + verb + …?

when, where, why, which, what, whose, who, whom, how.

Наприклад:
— “Where is the toilet?” = питальне слово “where” означає, що мовцеві потрібно знати позицію чогось.

NOTE: допоміжне (be / have…) або модальне дієслово (can/could/would…) повинно бути розміщене після спеціального питання і перед суб’єктом.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] який показує його вживання у контексті.

License

English Grammar A1 Level for Ukrainian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book