Wh- Questions

Syntax

Întrebările Wh- [wh- questions] încep întotdeauna cu unul din cuvintele de întrebare Wh- [wh- question words] (pronume interogative), care arată ce fel de informație este dorită.

Este foarte important să plasăm un verb auxiliar sau modal după o întrebare wh- și înaintea subiectului.

Structura întrebărilor wh- este:
Wh- question word + auxiliary/modal verb + subject + verb + …?

Cuvintele pentru întrebările wh- sunt: whenwherewhywhichwhatwhosewhowhom și how.

 1. When does she read a magazine?
 2. Where did you live 10 years ago?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who ate all the chocolate?
 8. Whom did he call?
 9. How old are you?

Cuvintele Wh- care sunt folosite pentru a a adresa întrebări sunt:

 1. When (pentru a cere informații despre timp);
 2. Where (pentru a cere informații despre loc);
 3. Why (pentru a cere un motiv);
 4. Which (pentru a cere informații despre preferința între două sau mai multe lucruri);
 5. What (pentru a cere informații despre ceva);
 6. Whose (pentru a cere informații despre cui aparține ceva);
 7. Who (pentru a cere informații despre oameni, ca un subiect);
 8. Whom (pentru a cere informații despre oameni, ca un obiect);
 9. How (pentru a cere informații despre modul în care se face ceva, despre modul în care ceva are loc).

Aceste întrebări sunt, de asemenea numite întrebări deschise deoarece răspunsurile posibile la ele sunt infinite.

*How (cum) nu ăncepe cu wh-, dar este ,la fel, considerată întrebare wh-.

Întrebările wh- [wh- questions] încep cu unele din cuvintele wh- : whenwherewhywhichwhatwhosewhowhomhow.

Structura este:
Wh- question word + auxiliary/modal verb + subject + verb + …?

De exemplu:
— “Where is the toilet?” = Where (unde?) introduce o întrebare deschisă [open question], deoarece se poate răspunde cu un număr infinit de răspunsuri.
♦ “Is there a toilet?” = Yes/no questions (întrebările da/nu) cer răspunsuri scurte urmate de yes sau no, ele sunt, de asemenea, numite întrebări închise [closed questions].

NOTĂ: Un verb auxiliar (be/have) sau modal (can/could/would) trebuie poziționat după o întrebare wh- și înaintea unui subiect.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book