Pronumele cu funcție sintactică de complement direct

Pronouns

Pronumele [Pronouns] sunt lexemele utilizate pentru a evita repetiția unui substantiv.

Pronumele cu funcție de complement direct [Object pronouns] este pronumele care se utilizează ca și obiect care îl însoțește pe verb, prepoziție sau care servește drept înlocuitor pentru obiecte ca să se evite repetiția.

Pronumele obișnuite și cele cu funcție de complement direct au număr (singular, plural) și gen (masculin, feminin, neutru). Dacă sunt prepoziții în text, plasăm pronumele cu funcție de complement direct după ele.

Pronumele cu funcție de complement direct sunt:

Subject PronounsObject Pronouns
IMe
YouYou
HeHim
SheHer
ItIt
WeUs
YouYou
TheyThem

În conversațiile informale, ele pot fi folosite ca răspunsuri scurte.

 1. Evitarea repetiției
  • I’m a very calm person but my brother always drives me mad.
  • My daughter is 7 years old. I take her to school every day.
  • They have 3 children. They take them to the park every weekend.
 2. După prepoziție
  • Don’t look at me!
  • This is for you.
  • I talk to them every day.

Putem folosi Pronumele complementar direct:

 1. Pentru a evita repetarea aceluiași subiect sau substantiv;
 2. In propoziție după prepoziții.

Pronumele cu funcție de complement direct [Object pronouns] este utilizat pentru a exprima în ce mod este afectat de către subiect, dar, de asemenea, pot fi folosite pentru a evita repetiția. Ele diferă în gen și număr și sunt poziționate după verbe.

Ele sunt: meyouhimheritusyou și them.

De exemplu:
— “My dogs get very happy when I take them to the park.”  = Them se referă la my dogs.
— “I gave him a kiss for you.” = Himeste utilizat în locul numelui persoanei în cauză după verb.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book