Perfectul Compus Interogativ

Tenses

Perfectul compus [past simple] este un timp folosit pentru a vorbi despre situații, evenimente și acțiuni care au avut loc în trecut.

Forma interogativă [interrogative] este folosită pentru a adresa întrebări despre trecut.

Perfectul compus pentru verbele regulate [regular] și neregulate* [irregular] la forma lor interogativă are această structură:
Did + subject + verb + …? 

Did este forma de trecut a verbului do.

DidSubjectVerbQuestion
Mark
DidIwork?
Didyouwork?
Didhework?
Didshework?
Diditwork?
Didwework?
Didyouwork?
Didtheywork?

*Întrebările și negativele verbelor neregulate au aceeași structură cu verbele regulate.

  1. Did I bake delicious biscuits yesterday?
  2. Did he study a lot for the exams?
  3. Did she do any exercise last Monday?
  4. Did they travel around the world last year?

Utilizăm perfectul compus pentru a întreba despre:

  • Acțiuni scurte finalizate și evenimente care deja au avut loc;
  • Situații lungi finalizate care nu avut loc;
  • Evenimente și obiceiuri repetate care au avut loc în trecut;
  • Evenimente trecute care se folosesc împreună cu expresii temporale precum: Two weeks ago, last year, in 2010, yesterday, etc.

Folosim perfectul compus [past simple] atunci când dorim să vorbim despre situații din trecut care s-au concluzionat acum. În forma sa interogativă [interrogative] se utilizează pentru a întreba despre situații din trecut.

Past Simple în forma sa interogativă are această structură:
Did + subject + verb + …? 

De exemplu:
— “Did you ask?” =Folosim perfectul compus în forma sa interogativă pentru a adresa întrebări legate de trecut.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book