Pluralul substantivelor neregulate

Introduction

Substantivele [nouns] se referă la o persoană, loc, obiect, eveniment, substanță sau calitate.

Forma de plural [Plural] este folosită pentru a indica faptul că există mai mult de o persoană, animal sau obiect. Unele substantive nu respectă aceste reguli, ele fiind neregulate [irregular] , deci, pluralul lor va fi format diferit.

Form

Substantivele cu forma de plural neregulat nu pot fi numite plurale dacă acestora li s-au atribuit -s sau -es.

Nu există reguli care să explice cum aceste forme de plural au fost obținute. Cele mai întâlnite substantive cu forma de plural neregulat sunt:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women

Example

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Use

Verbele neregulate sunt utilizate în același fel ca și cele regulate, doar că sunt formate diferit.

Summary

Nu există regulă pentru obținerea pluralului substantivelor neregulate, deci trebuie învățate din exemple.

Cele mai întâlnite sunt:

child ⇒ childrenfoot ⇒ feetman ⇒ menperson ⇒ peoplewoman ⇒ women

De exemplu:

— “An ox.” ⇒ “Three oxen.” / “Three oxes.”
— “There is only one goose in the street.” ⇒ “There are five geese in the street.”

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care arată utilizarea în interiorul contextului.

More exercises

License