Irregular Plural Nouns

Nouns

Plural se používá když chceme vyjádřit, že mluvíme o více než jedné osobě, zvířeti či předmětu.

Některá podstatná jména jsou Irregular, nelze na ně aplikovat žádné pravidlo a tvoří se různými způsoby.

EXTRA: Plural = Množné Číslo; Irregular = Nepravidelná.

Zde vidíme některá podstatná jména a jejich Irregular tvary množného čísla:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women
  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Neexistuje žádné pravidlo o tom, jak se tvoří množné číslo nepravidelných podstatných jmen. Musíme si je pamatovat jako výjimky.

Obvykle stačí přidat příponu -s na konec jednotného tvaru, abychom vytvořili Plural, ale existují určitá podstatná jména která jsou nepravidelná, takže i jejich tvar množného čísla je Irregular.

Například:
— „One child.“ > „Three children.“ – „Three childs.“ = Child je nepravidelné slovo s množným tvarem children.
— „There is only one person in the queue“ > „There are five people in the queue.“ = Person je nepravidelné slovo s množným tvarem people.

NOTE: Je důležité zapamatovat si která podstatná jména jsou pravidelná a která nepravidelná, abyste se vyvarovali chybám.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book