Unit 2.2

Podstatná jména s nepravidelným množným číslem


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Podstatná jména [nouns] označují osoby, místa, věci, události, látky nebo kvality.

Tvar množného čísla [plural] se používá, když chceme vyjádřit, že mluvíme o více než jedné osobě, zvířeti, místu či předmětu. Některá podstatná jména se neřídí obecnými pravidly, jsou nepravidelná [irregular] a jejich množné číslo se tvoří jiným způsobem.

Form

Podstatná jména s nepravidelným množným číslem netvoří množné číslo přidáním -s nebo -es. Neexistují žádná pravidla, která by vysvětlovala, jak se množné číslo těchto podstatných jmen tvoří, tato slova a jejich tvary množného čísla se zkrátka musíme naučit nazpaměť. Ta nejběžnější podstatná jména s nepravidelným množným číslem jsou:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women

Example

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Use

Podstatná jména s nepravidelným množným číslem používáme stejně jako ta pravidelná, ale tvoříme je jiným způsobem.

Summary

Neexistuje pravidlo pro tvorbu podstatných jmen s nepravidelným množným číslem [irregular plural], takže je třeba se je naučit nazpaměť.

Ta nejběžnější jsou: child ⇒ children, foot ⇒ feet, man ⇒ men, person ⇒ people, woman ⇒ women

Například:
— „An ox.“ ⇒ „Three oxen.“ / „Three oxes.“
— „There is only one goose in the street.“ ⇒ „There are five geese in the street.“

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License