Unit 2.2

Podstatná jména s nepravidelným množným číslem


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Podstatná jména [nouns] označují osoby, místa, věci, události, látky nebo kvality.

Tvar množného čísla [plural] se používá, když chceme vyjádřit, že mluvíme o více než jedné osobě, zvířeti, místu či předmětu. Některá podstatná jména se neřídí obecnými pravidly, jsou nepravidelná [irregular] a jejich množné číslo se tvoří jiným způsobem.

Form

Podstatná jména s nepravidelným množným číslem netvoří množné číslo přidáním -s nebo -es. Neexistují žádná pravidla, která by vysvětlovala, jak se množné číslo těchto podstatných jmen tvoří, tato slova a jejich tvary množného čísla se zkrátka musíme naučit nazpaměť. Ta nejběžnější podstatná jména s nepravidelným množným číslem jsou:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women

Example

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Use

Podstatná jména s nepravidelným množným číslem používáme stejně jako ta pravidelná, ale tvoříme je jiným způsobem.

Summary

Neexistuje pravidlo pro tvorbu podstatných jmen s nepravidelným množným číslem [irregular plural], takže je třeba se je naučit nazpaměť.

Ta nejběžnější jsou: child ⇒ children, foot ⇒ feet, man ⇒ men, person ⇒ people, woman ⇒ women

Například:
— „An ox.“ ⇒ „Three oxen.“ / „Three oxes.“
— „There is only one goose in the street.“ ⇒ „There are five geese in the street.“

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

License