Noun Gender

Nouns

V anglickém jazyce mají Nouns tři Genders: Lidé mohou být Mužského či Ženského rodu, předměty a zvířata jsou obvykle rodu Středního.

EXTRA: Nouns = Podstatná Jména; Genders = Rody.

Některá Nouns mají zvláštní tvar pro každý Genders, některá mají pouze mužskou a ženskou formu. Předměty a zvířata mají většinou formu středního rodu.

Masculine Femenine Neutral
boy girl child
father mother parent
husband wife spouse
man woman person
sir madame
son daughter
uncle aunt
dog
dolphin
table

Slova s Mužským i Ženským tvarem

  • Our boy likes football. He plays it every day.
  • Our girl likes football. She plays it every day.
  • Our child likes football. They* play it every day.

Slova s Mužským, Ženským a Středním tvarem

  • My uncle doesn’t eat meat. He is a vegetarian.
  • My aunt doesn’t eat meat. She is a vegetarian.

Slova pouze se Středním tvarem

  • The table is 500 euros. It is expensive.
  • The dog is 10 kilos. It is heavy.
  • The female dog is 10 kilos. She is heavy.

Obvykle používáme zájmena He a She (mužské a ženské) pro osoby a It (střední) pro předměty a zvířata (vyjímaje domácí a hospodářská zvířata, která jsou považována za inteligentní s pocity.).

Anglický jazyk má tři Genders: osoby mohou být rodu Mužského nebo Ženského, zatímco předměty jsou obvykle rodu Středního.

Zájmena He a She můžeme použít pro popis domácích a hospodářských zvířat, ale pouze v případě, že jsou považována za inteligentní stvoření s pocity. V některých případech je ten samý koncept vyjádřen různými zájmeny pro každý rod.

Například:
— „My uncle doesn’t eat meat. He is a vegetarian.“ = We use „He“ because uncle is masculine.
— „My aunt doesn’t eat meat. She is a vegetarian.“ = We use „She“ because aunt is femenine.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book