Unit 2.1

Rod podstatných jmen


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Podstatná jména [nouns] označují osoby, místa, věci, události, látky nebo kvality.

Podstatná jména mají tři rody [genders]: mužský [masculine], ženský [feminine] a střední [neutral].

Form

Podstatné jméno může být rodu:

 • Mužského, ženského a středního;
 • Mužského a ženského;
 • Středního.

Některá podstatná jména mají v různých rodech odlišnou podobu.

Masculine Feminine Neutral
boy girl child
father mother parent
husband wife spouse
man woman person
sir madame
son daughter
uncle aunt
dog
dolphin
table

Pro osoby obvykle používáme he (mužský rod) a she (ženský rod). Pro předměty a zvířata používáme it (střední rod) (s výjimkou domácích mazlíčků a hospodářských zvířat, kterým je přisuzována inteligence a pocity, v jejichž případě můžeme použít he nebo she).

Když neznáme či nechceme prozradit rod určité osoby, můžeme pro třetí osobu jednotného čísla použít they, které se chová jako neutrální zájmeno.

POZNÁMKA: Rod některých podstatných jmen středního rodu můžeme rozlišit přidáním male nebo female.

Example

Slova s tvarem mužského, ženského i středního rodu:

 • Our boy likes football. He plays it every day.
 • Our girl likes football. She plays it every day.
 • Our child likes football. They* play it every day.

*Pokud nechceme prozradit rod.

Slova s tvarem mužského ženského rodu:

 • My uncle doesn’t have a telephone. He is lonely.
 • My aunt doesn’t have a telephone. She is lonely.

Slova pouze s tvarem středního rodu:

 • The bill is 100 euros. It is expensive.
 • The email address is there. It is quite long.
 • His mobile phone has broken. We can fix it in the morning.

Use

Podstatná jména v mužském a ženském rodě používáme pro muže a ženy a střední rod pro věci, zvířata, události, látky nebo kvality.

Summary

Podstatná jména [nouns] mají tři rody [genders]: mužský [masculine], ženský [feminine] a střední [neutral]

Obvykle používáme he a she pro osoby, zatímco it pro věci a zvířata (u domácích zvířat můžeme použít he nebo she).

Například:
— „My father doesn’t eat meat. He is a vegetarian.“ = Používáme he, protože father je mužského rodu.
— „My mother doesn’t eat meat. She is a vegetarian.“ = Používáme she, protože mother je ženského rodu.
— „My parents don’t eat meat. They are vegetarian.“ = Používáme they, protože parents zastupuje oba dva (father i mother).
— „The cat sleeps during the day. It is so cute.“ / „The female cat sleeps during the day. She is so cute.“ = Můžeme použít jak it, tak she, jelikož se jedná o domácí zvíře a samičku.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License