Unit 2.1

Rod podstatných jmen

Nouns

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Podstatná jména [nouns] označují osoby, místa, věci, události, látky nebo kvality.

Podstatná jména mají tři rody [genders]: mužský [masculine], ženský [feminine] a střední [neutral].

Form

Podstatné jméno může být rodu:

 • Mužského, ženského a středního;
 • Mužského a ženského;
 • Středního.

Některá podstatná jména mají v různých rodech odlišnou podobu.

MasculineFeminineNeutral
boygirlchild
fathermotherparent
husbandwifespouse
manwomanperson
sirmadame
sondaughter
uncleaunt
dog
dolphin
table

Pro osoby obvykle používáme he (mužský rod) a she (ženský rod). Pro předměty a zvířata používáme it (střední rod) (s výjimkou domácích mazlíčků a hospodářských zvířat, kterým je přisuzována inteligence a pocity, v jejichž případě můžeme použít he nebo she).

Když neznáme či nechceme prozradit rod určité osoby, můžeme pro třetí osobu jednotného čísla použít they, které se chová jako neutrální zájmeno.

POZNÁMKA: Rod některých podstatných jmen středního rodu můžeme rozlišit přidáním male nebo female.

Example

Slova s tvarem mužského, ženského i středního rodu:

 • Our boy likes football. He plays it every day.
 • Our girl likes football. She plays it every day.
 • Our child likes football. They* play it every day.

*Pokud nechceme prozradit rod.

Slova s tvarem mužského ženského rodu:

 • My uncle doesn’t have a telephone. He is lonely.
 • My aunt doesn’t have a telephone. She is lonely.

Slova pouze s tvarem středního rodu:

 • The bill is 100 euros. It is expensive.
 • The email address is there. It is quite long.
 • His mobile phone has broken. We can fix it in the morning.

Use

Podstatná jména v mužském a ženském rodě používáme pro muže a ženy a střední rod pro věci, zvířata, události, látky nebo kvality.

Summary

Podstatná jména [nouns] mají tři rody [genders]: mužský [masculine], ženský [feminine] a střední [neutral]

Obvykle používáme he a she pro osoby, zatímco it pro věci a zvířata (u domácích zvířat můžeme použít he nebo she).

Například:
— „My father doesn’t eat meat. He is a vegetarian.“ = Používáme he, protože father je mužského rodu.
— „My mother doesn’t eat meat. She is a vegetarian.“ = Používáme she, protože mother je ženského rodu.
— „My parents don’t eat meat. They are vegetarian.“ = Používáme they, protože parents zastupuje oba dva (father i mother).
— „The cat sleeps during the day. It is so cute.“ / „The female cat sleeps during the day. She is so cute.“ = Můžeme použít jak it, tak she, jelikož se jedná o domácí zvíře a samičku.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book