Unit 6.1

Minulý čas prostý u slovesa to be

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Sloveso to be je v gramatice nepostradatelné. Funguje jako pomocné sloveso a je jedním z nepravidelných sloves.

Když mluvíme o událostech, které se odehrály v minulosti a už byly ukončeny, používáme toto sloveso ve tvaru minulého času prostého [past simple].

Form

Sloveso to be je jedním ze sloves s nepravidelným tvarem v minulém čase.

Kladný tvar

V kladném tvaru má tuto strukturu:
Subject + to be (Past tense) + …

SubjectTo Be
Iwas
Youwere
Hewas
Shewas
Itwas
Wewere
Youwere
Theywere

Záporný tvar

V záporném tvaru má tuto strukturu:
Subject + to be (Past tense) + not + …

 • V záporném tvaru se nepoužívá pomocné sloveso „did“.
SubjectTo Be + notShort form
Iwas notwasn’t
Youwere notweren’t
Hewas notwasn’t
Shewas notwasn’t
Itwas notwasn’t
Wewere notweren’t
Youwere notweren’t
Theywere notweren’t

Tázací tvar

V tázacím tvaru má tuto strukturu:
To be (Past tense) + subject + …?

 • V tázacím tvaru se nepoužívá pomocné sloveso „did“.
To BeSubjectQuestion Mark
WasI?
Wereyou?
Washe?
Wasshe?
Wasit?
Werewe?
Wereyou?
Werethey?

Example

Kladný tvar

 • was a good football player.
 • He was here 2 minutes ago.
 • We were at the beach earlier.

Záporný tvar

 • wasn’t a good football player
 • He wasn’t here 2 minutes ago.
 • We weren’t at the beach earlier.

Tázací tvar

 • Was I a good football player?
 • Was he here 2 minutes ago?
 • Were you at the beach earlier?

Use

Sloveso to be ve tvaru minulého času prostého používáme jako spojovací výraz mezi podmětem a doplňkem či přídavným jménem. Toto sloveso poskytuje více informací ohledně samotného podmětu v minulosti.

Summary

Minulý čas prostý [past simple] používáme, když mluvíme o situacích, které se odehrály v minulosti a už byly ukončeny. Sloveso to be má v minulém čase prostém nepravidelný tvar.

Můžeme jej použít v jeho různých tvarech:

 • Kladný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje to be v minulém čase:
  I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were a they were.
 • Záporný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje to be v minulém čase a not:
  I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not a they were not.
 • Tázací tvar: Začínáme to be v minulém čase, po kterém následuje podmět (věta je ukončena otazníkem):
  was I…?, were you…?, was he…?, was she…?, was it…?, were we…?, were you…? a were they…?.

Například:
— Kladný tvar: „There was enough sugar to make the cake.“
— Záporný tvar: „There wasn’t enough sugar to make the cake.“
— Tázací tvar: „Was there enough sugar to make the cake?

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book