Unit 6.1

Minulý čas prostý u slovesa to be


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Sloveso to be je v gramatice nepostradatelné. Funguje jako pomocné sloveso a je jedním z nepravidelných sloves.

Když mluvíme o událostech, které se odehrály v minulosti a už byly ukončeny, používáme toto sloveso ve tvaru minulého času prostého [past simple].

Form

Sloveso to be je jedním ze sloves s nepravidelným tvarem v minulém čase.

Kladný tvar

V kladném tvaru má tuto strukturu:
Subject + to be (Past tense) + …

Subject To Be
I was
You were
He was
She was
It was
We were
You were
They were

Záporný tvar

V záporném tvaru má tuto strukturu:
Subject + to be (Past tense) + not + …

 • V záporném tvaru se nepoužívá pomocné sloveso „did“.
Subject To Be + not Short form
I was not wasn’t
You were not weren’t
He was not wasn’t
She was not wasn’t
It was not wasn’t
We were not weren’t
You were not weren’t
They were not weren’t

Tázací tvar

V tázacím tvaru má tuto strukturu:
To be (Past tense) + subject + …?

 • V tázacím tvaru se nepoužívá pomocné sloveso „did“.
To Be Subject Question Mark
Was I ?
Were you ?
Was he ?
Was she ?
Was it ?
Were we ?
Were you ?
Were they ?

Example

Kladný tvar

 • was a good football player.
 • He was here 2 minutes ago.
 • We were at the beach earlier.

Záporný tvar

 • wasn’t a good football player
 • He wasn’t here 2 minutes ago.
 • We weren’t at the beach earlier.

Tázací tvar

 • Was I a good football player?
 • Was he here 2 minutes ago?
 • Were you at the beach earlier?

Use

Sloveso to be ve tvaru minulého času prostého používáme jako spojovací výraz mezi podmětem a doplňkem či přídavným jménem. Toto sloveso poskytuje více informací ohledně samotného podmětu v minulosti.

Summary

Minulý čas prostý [past simple] používáme, když mluvíme o situacích, které se odehrály v minulosti a už byly ukončeny. Sloveso to be má v minulém čase prostém nepravidelný tvar.

Můžeme jej použít v jeho různých tvarech:

 • Kladný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje to be v minulém čase:
  I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were a they were.
 • Záporný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje to be v minulém čase a not:
  I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not a they were not.
 • Tázací tvar: Začínáme to be v minulém čase, po kterém následuje podmět (věta je ukončena otazníkem):
  was I…?, were you…?, was he…?, was she…?, was it…?, were we…?, were you…? a were they…?.

Například:
— Kladný tvar: „There was enough sugar to make the cake.“
— Záporný tvar: „There wasn’t enough sugar to make the cake.“
— Tázací tvar: „Was there enough sugar to make the cake?

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License