Unit 6.1

Paprastojo Būtojo Laiko (Past Simple) To Be forma


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

To be yra būtinas veiksmažodis anglų kalbos gramatikoje. Tai pagalbinis veiksmažodis, o taip pat ir vienas iš netaisyklingų veiksmažodžių.

Naudojame šią paprastojo būtojo laiko (Past Simple) veiksmažodžio formą norėdami išreikšti situacijas, kurios įvyko praeityje ir šnekamuoju momentu yra jau pasibaigusios.

Form

To be yra vienas iš veiksmažodžių, turintis netaisyklingą paprastojo būtojo laiko (Past Simple) formą.

Teigiama forma

Šio laiko teigiama forma sudaroma laikantis struktūros:
Subject + to be (Past tense) + …

Subject To Be
I was
You were
He was
She was
It was
We were
You were
They were

Neigiama forma

Šio laiko neigiama forma sudaroma laikantis struktūros:
Subject + to be (Past tense) + not + …

 • Neigiamoje formoje pagalbinis žodis did nenaudojamas.
Subject To Be + not Short form
I was not wasn’t
You were not weren’t
He was not wasn’t
She was not wasn’t
It was not wasn’t
We were not weren’t
You were not weren’t
They were not weren’t

Klausiamoji forma

Šio laiko klausiamoji forma sudaroma laikantis struktūros:
To be (Past tense) + subject + …?

 • Klausiamojoje formoje pagalbinis žodis did nenaudojamas.
To Be Subject Question Mark
Was I ?
Were you ?
Was he ?
Was she ?
Was it ?
Were we ?
Were you ?
Were they ?

Example

Teigiama forma

 • was a good football player.
 • He was here 2 minutes ago.
 • We were at the beach earlier.

Neigiama forma

 • wasn’t a good football player
 • He wasn’t here 2 minutes ago.
 • We weren’t at the beach earlier.

Klausiamoji forma

 • Was I a good football player?
 • Was he here 2 minutes ago?
 • Were you at the beach earlier?

Use

Paprastojo būtojo laiko (Past Simple) forma to be yra naudojama kaip jungiamasis veiksnio ir papildinio ar būdvardžio žodis. Jis mums suteikia detalesnės informacijos apie patį veiksnį praeityje.

Summary

Naudojame paprastąjį būtąjį laiką (Past Simple) norėdami išreikšti situacijas, kurios įvyko praeityje ir šnekamuoju momentu yra jau pasibaigusios. Veiksmažodis to be turi netaisyklingą praeities laiko formą.

 • Teigiama forma [affirmative].: Sakinį pradedame veiksniu, kurį seka atitinkama praeities laiko to be forma: I was, you were, he/she/it was, we/you/they were.
 • Neigiama forma [negative]: Sakinį pradedame veiksniu, kurį seka atitinkama praeities laiko to be forma: I was not, you were not, he/she/it was not, we/you/they were not.
 • Klausiamoji forma [interrogative].: Sakinį pradedame atitinkama praeities laiko to be forma, kurią vėliau seka veiksnys: was I…?, were you…?, was he/she/it…?, were we/you/they…?. Sakinį užbaigiame tiesioginio klausimo skyrybos ženklu – klaustuku.

Pavyzdžiui:
Teigiama f.: “There was enough sugar to make the cake.”
Neigiama f.: “There wasn’t enough sugar to make the cake.”
Klausiamoji f: “Was there enough sugar to make the cake?

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga vartojama kontekste.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License