Unit 4.2

Have ir Have got Neigiama Forma


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Have/have got yra veiksmažodis, naudojamas išreikšti nuosavybę, santykius, ligas, žmonių ar daiktų ypatybes bei savybes.

Neigiama šio veiksmažodžio forma [negative form] paneigia tam tikrą veiksnio savybę.

Form

Have ir have got formos esamajame paprastajame laike yra šios:

To have

Neigiamos formos struktūra:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Do/does: vienaskaitos trečiajame asmenyje neigiamoje formoje keičiame do į does;
Subject do/does + not have Short form
I do not have don’t have
You do not have don’t have
He does not have doesn’t have
She does not have doesn’t have
It does not have doesn’t have
We do not have don’t have
You do not have don’t have
They do not have don’t have

To have got

Neigiamos formos struktūra:
Subject + have/has + not + got + object + …

 • Have/has: vienaskaitos trečiajame asmenyje neigiamoje formoje keičiame have į has.
Subject have/has + not + got Short form
I have not got haven’t got
You have not got haven’t got
He has not got hasn’t got
She has not got hasn’t got
It has not got hasn’t got
We have not got haven’t got
You have not got haven’t got
They have not got haven’t got

Example

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogs; she doesn’t have two dogs; she won’t have two dogs.

To have got

 • I haven’t got lunch at 2 p.m.
 • She hadn’t got two dogs; she hasn’t got two dogs; she won’t have got two dogs.

Use

Naudojame don’t have ir haven’t got paneigti tam tikrą veiksnio savybę. Taip pat šiuos veiksmažodžius naudojame norėdami išreikšti nuosavybę, santykius, ligas, žmonių ar daiktų ypatybes bei savybes. Vis dėlto jie nėra laikomi sinonimais.

To have

 • Gali būti naudojamas išreikšti veiksmus;
 • Gali būti naudojamas išreikšti praeitį, dabartį ir ateitį.

To have got

 • Negali būti naudojamas išreikšti veiksmus;
 • Gali būti naudojamas išreikšti dabartį.

Summary

Have ir have got neigiamoje formoje [negative form] yra naudojami paneigti tam tikrą veiksnio savybę. Visgi mes negalime jų naudoti kaip sinonimų, t.y. vieną pakeisti vietoje kito.

 • Have gali būti naudojamas išreikšti veiksmus praeityje, dabartyje ir ateityje. Neigiamos formos sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka veiksmažodis do not have bei papildinys. Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame formą does not have.
 • Have got negali būti naudojamas išreikšti veiksmus, tačiau yra naudojamas kalbant apie dabartį. Neigiamos formos sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka veiksmažodis have not got bei papildinys. Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame formą has not got.

Pavyzdžiui:
— „I don’t have lunch at 2 p.m.“ / „I haven’t got lunch at 2 p.m“ = Naudojame have, kadangi tai yra veiksmas.
— „I have not got a car.“ = Naudojame have got, kadangi tai nurodo tam tikro daikto neturėjimą.

PASTABA: Have taip pat naudojamas kaip pagalbinis veiksmažodis tam tikruose laikuose, kalbant apie veiksmus. Tuomet nenaudojame do ar does. Šis atvejis netaikomas veiksmažodžiui have got. („I have not done it.“ / I have not got done it.“).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License