Unit 4.2

Have ir Have got Neigiama Forma

Verbs

Have/have got yra veiksmažodis, vartojamas išreikšti tokius dalykus kaip turėjimą, santykius, ligas, žmonių bruožus ar daiktų ypatybes.

Neigiamoje formoje, paneigia kažką apie subjektą.

Esamojo laiko formos have ir have got yra:

To have

Struktūra neigiamoje formoje:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Do/does: neigiamoje formoje, vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš do į does.
Subjectdo/does + nothaveShort form
Ido nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Hedoes nothavedoesn’t have
Shedoes nothavedoesn’t have
Itdoes nothavedoesn’t have
Wedo nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Theydo nothavedon’t have

To have got

Struktūra neigiamoje formoje:
Subject + have/has + not + got + object + …

 • Have/has: neigiamoje formoje, vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš have į has.
Subjecthave/has + not + gotShort form
Ihave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Hehas not gothasn’t got
Shehas not gothasn’t got
Ithas not gothasn’t got
Wehave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Theyhave not gothaven’t got

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogs; she doesn’t have two dogs; she won’t have two dogs.

To have got

 • I haven’t got lunch at 2 p.m.
 • She hadn’t got two dogs; she hasn’t got two dogs; she won’t have got two dogs.

Don’t have ir haven’t got vartojami paneigti, jog kažkas kažką turi. Jie taip pat yra vartojami išreikšti santykius, ligas, žmonių bruožus bei daiktų ypatybes. Tačiau jie nėra visiškai sukeistini.

 • To have
  • Gali būti vartojamas veiksmams išreikšti;
  • Gali būti vartojamas išreikšti praeitį, dabartį ir ateitį.
 • To have got
  • Negali būti vartojamas veiksmams išreikšti;
  • Gali būti vartojamas išreikšti dabartį.

Have and have got, neigiamoje formoje, yra vartojami paneigti apie kažko turėjimą, santykius, ligą, subjekto ypatybes. Tačiau mes negalime vartoti vieną vietoj kito.

 • Have vartojamas praeities, dabarties ir ateities veiksmams išreikšti. Struktūra:
  Subject + do/does + not + have + object + … (does vienaskaitos trečiam asmeniui)
 • Have got negali būti vartojamas praeities, dabarties ir ateities veiksmams išreikšti. Struktūra:
  Subject + have/has + not got + object + … (has vienaskaitos trečiam asmeniui)

Pavyzdžiui:
— „I don’t have lunch at 2 p.m.“ / „I haven’t got lunch at 2 p.m“ = Vartojame have, nes tai yra veiksmas.
— „I have not got a car.“ = Vartojame have got, nes tai yra kažko neturėjimas.

NOTE: Have taip pat vartojamas kaip pagalbinis veiksmažodis tam tikrais laikais kalbėti apie veiksmus. Jei mes šiuo atveju vartojame have, neturime naudoti do ar does. Tačiau negalime naudoti have got. („I have not done it.“ / I have not got done it.“).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book