Unit 4.2

Have ir Have got Neigiama Forma

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Have/have got yra veiksmažodis, naudojamas išreikšti nuosavybę, santykius, ligas, žmonių ar daiktų ypatybes bei savybes.

Neigiama šio veiksmažodžio forma [negative form] paneigia tam tikrą veiksnio savybę.

Form

Have ir have got formos esamajame paprastajame laike yra šios:

To have

Neigiamos formos struktūra:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Do/does: vienaskaitos trečiajame asmenyje neigiamoje formoje keičiame do į does;
Subjectdo/does + nothaveShort form
Ido nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Hedoes nothavedoesn’t have
Shedoes nothavedoesn’t have
Itdoes nothavedoesn’t have
Wedo nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Theydo nothavedon’t have

To have got

Neigiamos formos struktūra:
Subject + have/has + not + got + object + …

 • Have/has: vienaskaitos trečiajame asmenyje neigiamoje formoje keičiame have į has.
Subjecthave/has + not + gotShort form
Ihave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Hehas not gothasn’t got
Shehas not gothasn’t got
Ithas not gothasn’t got
Wehave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Theyhave not gothaven’t got

Example

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogs; she doesn’t have two dogs; she won’t have two dogs.

To have got

 • I haven’t got lunch at 2 p.m.
 • She hadn’t got two dogs; she hasn’t got two dogs; she won’t have got two dogs.

Use

Naudojame don’t have ir haven’t got paneigti tam tikrą veiksnio savybę. Taip pat šiuos veiksmažodžius naudojame norėdami išreikšti nuosavybę, santykius, ligas, žmonių ar daiktų ypatybes bei savybes. Vis dėlto jie nėra laikomi sinonimais.

To have

 • Gali būti naudojamas išreikšti veiksmus;
 • Gali būti naudojamas išreikšti praeitį, dabartį ir ateitį.

To have got

 • Negali būti naudojamas išreikšti veiksmus;
 • Gali būti naudojamas išreikšti dabartį.

Summary

Have ir have got neigiamoje formoje [negative form] yra naudojami paneigti tam tikrą veiksnio savybę. Visgi mes negalime jų naudoti kaip sinonimų, t.y. vieną pakeisti vietoje kito.

 • Have gali būti naudojamas išreikšti veiksmus praeityje, dabartyje ir ateityje. Neigiamos formos sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka veiksmažodis do not have bei papildinys. Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame formą does not have.
 • Have got negali būti naudojamas išreikšti veiksmus, tačiau yra naudojamas kalbant apie dabartį. Neigiamos formos sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka veiksmažodis have not got bei papildinys. Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame formą has not got.

Pavyzdžiui:
— „I don’t have lunch at 2 p.m.“ / „I haven’t got lunch at 2 p.m“ = Naudojame have, kadangi tai yra veiksmas.
— „I have not got a car.“ = Naudojame have got, kadangi tai nurodo tam tikro daikto neturėjimą.

PASTABA: Have taip pat naudojamas kaip pagalbinis veiksmažodis tam tikruose laikuose, kalbant apie veiksmus. Tuomet nenaudojame do ar does. Šis atvejis netaikomas veiksmažodžiui have got. („I have not done it.“ / I have not got done it.“).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book