Unit 4.2

Have ir Have got Neigiama Forma

Verbs

Have/have got yra veiksmažodis, vartojamas išreikšti tokius dalykus kaip turėjimą, santykius, ligas, žmonių bruožus ar daiktų ypatybes.

Neigiamoje formoje, paneigia kažką apie subjektą.

Esamojo laiko formos have ir have got yra:

To have

Struktūra neigiamoje formoje:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Do/does: neigiamoje formoje, vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš do į does.
Subject do/does + not have Short form
I do not have don’t have
You do not have don’t have
He does not have doesn’t have
She does not have doesn’t have
It does not have doesn’t have
We do not have don’t have
You do not have don’t have
They do not have don’t have

To have got

Struktūra neigiamoje formoje:
Subject + have/has + not + got + object + …

 • Have/has: neigiamoje formoje, vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš have į has.
Subject have/has + not + got Short form
I have not got haven’t got
You have not got haven’t got
He has not got hasn’t got
She has not got hasn’t got
It has not got hasn’t got
We have not got haven’t got
You have not got haven’t got
They have not got haven’t got

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogs; she doesn’t have two dogs; she won’t have two dogs.

To have got

 • I haven’t got lunch at 2 p.m.
 • She hadn’t got two dogs; she hasn’t got two dogs; she won’t have got two dogs.

Don’t have ir haven’t got vartojami paneigti, jog kažkas kažką turi. Jie taip pat yra vartojami išreikšti santykius, ligas, žmonių bruožus bei daiktų ypatybes. Tačiau jie nėra visiškai sukeistini.

 • To have
  • Gali būti vartojamas veiksmams išreikšti;
  • Gali būti vartojamas išreikšti praeitį, dabartį ir ateitį.
 • To have got
  • Negali būti vartojamas veiksmams išreikšti;
  • Gali būti vartojamas išreikšti dabartį.

Have and have got, neigiamoje formoje, yra vartojami paneigti apie kažko turėjimą, santykius, ligą, subjekto ypatybes. Tačiau mes negalime vartoti vieną vietoj kito.

 • Have vartojamas praeities, dabarties ir ateities veiksmams išreikšti. Struktūra:
  Subject + do/does + not + have + object + … (does vienaskaitos trečiam asmeniui)
 • Have got negali būti vartojamas praeities, dabarties ir ateities veiksmams išreikšti. Struktūra:
  Subject + have/has + not got + object + … (has vienaskaitos trečiam asmeniui)

Pavyzdžiui:
— „I don’t have lunch at 2 p.m.“ / „I haven’t got lunch at 2 p.m“ = Vartojame have, nes tai yra veiksmas.
— „I have not got a car.“ = Vartojame have got, nes tai yra kažko neturėjimas.

NOTE: Have taip pat vartojamas kaip pagalbinis veiksmažodis tam tikrais laikais kalbėti apie veiksmus. Jei mes šiuo atveju vartojame have, neturime naudoti do ar does. Tačiau negalime naudoti have got. („I have not done it.“ / I have not got done it.“).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book