ქონა/ყოლა უარყოფით ფორმაში


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Have/have got  (ქონა, ყოლა) გამოხატავს ისეთ მდგომარეობებს, როგორიცაა საკუთრება, ურთიერთობა, ავადმყოფობა და  ადამიანების ან საგნების მახასიათებლები.

უარყოფით [negative] ფორმაში ზმნა უარყოფს რამეს სუბიექტის შესახებ.

Form

have და have got ახლანდელ განუსაზღვრელ დროში შემდეგნაირად წარმოგვიდგება:

ქონა/ყოლა To have

უარყოფით ფორმაში მისი სტრუქტურა ასეთია:

Subject + do/does + not + have + object + …

 • Do/does: უარყოფით ფორმაში მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში do გადადის does-ში
Subject do/does + not have Short form
I do not have don’t have
You do not have don’t have
He does not have doesn’t have
She does not have doesn’t have
It does not have doesn’t have
We do not have don’t have
You do not have don’t have
They do not have don’t have

ქონა/ყოლა To have got

უარყოფით ფორმაში მისი სტრუქტურა ასეთია:

Subject + have/has + not + got + object + …

 • Have/has აქვთ/აქვს (ჰყავთ/ჰყავს): უარყოფით ფორმაში მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში have გადადის has-ში;
Subject have/has + not + got Short form
I have not got haven’t got
You have not got haven’t got
He has not got hasn’t got
She has not got hasn’t got
It has not got hasn’t got
We have not got haven’t got
You have not got haven’t got
They have not got haven’t got

Example

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogs; she doesn’t have two dogs; she won’t have two dogs.

To have got

 • I haven’t got lunch at 2 p.m.
 • She hadn’t got two dogs; she hasn’t got two dogs; she won’t have got two dogs.

Use

Don’t have და haven’t got უარყოფს, რომ რაღაც ან ვიღაც წარმოადგენს ვინმეს საკუთრებას. იგი ასევე გამოიყენება ურთიერთობების, ავადმყოფობის ან თვისებებისთვის, რომლებიც ახასიათებს ადამიანებსა და საგნებს, თუმცა, მათი სრული ურთიერთმონაცვლეობა მაინც არ ხდება.

 • To have
  • შეიძლება გამოხატავდეს მოქმედებას;
  • შეიძლება გამოხატავდეს წარსულს, ახლანდელსა და მომავალს.
 • To have got
  • არ გამოხატავს მოქმედებას;
  • გამოხატავს მხოლოდ ახლანდელ დროს.

Summary

Have და have got უარყოფით [negative] ფორმაში გამოიყენება, რათა უარყოს ინფორმაცია საკუთრებაზე, ურთიერთობებზე, ავადმყოფობასა და სუბიექტის სხვა მახასიათებლებზე, თუმცა, ერთს მეორის ნაცვლად ვერ გამოვიყენებთ.

 • Have შეიძლება გამოხატავდეს წარსულს, ახლანდელსა და მომავალს. სტრუქტურა ასეთია:
  Subject + do/does + not + have + object + … (does მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის)
 • Have got ვერ გამოხატავს მოქმედებას და გამოიყენება მხოლოდ ახლანდელ დროში. სტრუქტურა ასეთია:
  Subject + have/has + not + got + object + … (has მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის)

მაგალითად:
— “I don’t have lunch at 2 p.m.” / “I haven’t got lunch at 2 p.m.” = have გამოიყენება, რადგან საქმე გვაქვს მოქმედებასთან.
— “I have not got a car.” =  have got გამოიყენება, რადგან საუბარი არ გვაქვს მოქმედებაზე.

შენიშვნა: Have ასევე გამოიყენება როგორც დამხმარე ზმნა კონკრეტულ დროებთან, რომლებიც აღნიშნავს მოქმედებებს, ჩვენ არ გვჭირდება do ან does ამ შემთხვევაში. ასევე, არ შეგვიძლია გამოვიყენოთ have got ამ მიზნით. (“I have not done it.” / I have not got done it.”).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License