Unit 4.2

Have and Have got Negative


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Glagol have/have got je glagol koji se koristi za izricanje posjedovanja, veza, bolesti i općih karakteristika ljudi i stvari.

U negativnom obliku, glagol negira nešto o subjektu.

Form

Jednostavno sadašnje vrijeme [present simple] glagola have have got glasi:

To Have

Struktura u negativnom obliku:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Do/does: u negativnom obliku treće lice jednine mijenja se iz do u does.
Subject do/does + not have Short form
I do not have don’t have
You do not have don’t have
He does not have doesn’t have
She does not have doesn’t have
It does not have doesn’t have
We do not have don’t have
You do not have don’t have
They do not have don’t have

To Have Got

Struktura u negativnom obliku:
Subject + have/has + not + got + object + …

 • Have/has: u negativnom obliku treće lice jednine mijenja se iz have u has.
Subject have/has + not + got Short form
I have not got haven’t got
You have not got haven’t got
He has not got hasn’t got
She has not got hasn’t got
It has not got hasn’t got
We have not got haven’t got
You have not got haven’t got
They have not got haven’t got

Example

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogs; she doesn’t have two dogs; she won’t have two dogs.

To have got

 • I haven’t got lunch at 2 p.m.
 • She hadn’t got two dogs; she hasn’t got two dogs; she won’t have got two dogs.

Use

Glagol have i have got koristimo kako bismo negirali da netko posjeduje nekoga/nešto. Koriste se i za izricanje veza, bolesti te općih osobina ljudi ili stvari. Ipak, nisu potpuno zamjenjivi jedan s drugim.

 • To have
  • Može se koristiti za izricanje radnje;
  • Može se koristiti se za izricanje perfekta, prezenta i futura.
 • To have got
  • Ne može se koristiti za izricanje radnje;
  • Može se koristiti za izricanje prezenta.

Summary

Glagole have/have got u negativnom obliku negira stanja kao što su posjedovanje, veze, bolesti i karakteristike subjekta. Ipak, ne možemo u potpunosti koristiti jedan umjesto drugog.

 • Have se može koristiti za izricanje radnje u perfektu, prezentu i futuru. Struktura:
  Subject + do/does + not + have + object + … (does za treće lice jednine)
 • Have got se ne može koristiti za izricanje radnje, ali se može koristiti u prezentu. Struktura:
  Subject + have/has + not + got + object + … (has za treće lice jednine)

Naprimjer:
— “don’t have a shy personality.” / “I haven’t got a shy personality.” = Koristimo have jer opisujemo radnju.
— “have not got a car.” = Koristimo have got jer opisujemo neposjednovanje nečega.

NAPOMENA: Glagol have se koristi i kao pomoćni glagol za izricanje radnje u pojedinim glagolskim vremenima. Ako koristimo have kao pomoćni glagol, ne trebamo koristiti do ili does. Glagol have got se ne može koristiti na taj način (“I have not done it.” / I have not got done it.“).

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Suradnici

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licenca