- English Grammar A1 Level for Croatian speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-hr -

Have and Have got Negative

Introduction

Glagol have/have got je glagol koji se koristi za izricanje posjedovanja, veza, bolesti i općih karakteristika ljudi i stvari.

U negativnom obliku, glagol negira nešto o subjektu.

Form

Jednostavno sadašnje vrijeme [present simple] glagola have have got glasi:

To Have

Struktura u negativnom obliku:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Do/does: u negativnom obliku treće lice jednine mijenja se iz do u does.
Subjectdo/does + nothaveShort form
Ido nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Hedoes nothavedoesn’t have
Shedoes nothavedoesn’t have
Itdoes nothavedoesn’t have
Wedo nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Theydo nothavedon’t have

To Have Got

Struktura u negativnom obliku:
Subject + have/has + not + got + object + …

 • Have/has: u negativnom obliku treće lice jednine mijenja se iz have u has.
Subjecthave/has + not + gotShort form
Ihave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Hehas not gothasn’t got
Shehas not gothasn’t got
Ithas not gothasn’t got
Wehave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Theyhave not gothaven’t got

Example

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogs; she doesn’t have two dogs; she won’t have two dogs.

To have got

 • I haven’t got lunch at 2 p.m.
 • She hadn’t got two dogs; she hasn’t got two dogs; she won’t have got two dogs.

Use

Glagol have i have got koristimo kako bismo negirali da netko posjeduje nekoga/nešto. Koriste se i za izricanje veza, bolesti te općih osobina ljudi ili stvari. Ipak, nisu potpuno zamjenjivi jedan s drugim.

 • To have
  • Može se koristiti za izricanje radnje;
  • Može se koristiti se za izricanje perfekta, prezenta i futura.
 • To have got
  • Ne može se koristiti za izricanje radnje;
  • Može se koristiti za izricanje prezenta.

Summary

Glagole have/have got u negativnom obliku negira stanja kao što su posjedovanje, veze, bolesti i karakteristike subjekta. Ipak, ne možemo u potpunosti koristiti jedan umjesto drugog.

 • Have se može koristiti za izricanje radnje u perfektu, prezentu i futuru. Struktura:
  Subject + do/does + not + have + object + … (does za treće lice jednine)
 • Have got se ne može koristiti za izricanje radnje, ali se može koristiti u prezentu. Struktura:
  Subject + have/has + not + got + object + … (has za treće lice jednine)

Naprimjer:
— “don’t have a shy personality.” / “I haven’t got a shy personality.” = Koristimo have jer opisujemo radnju.
— “have not got a car.” = Koristimo have got jer opisujemo neposjednovanje nečega.

NAPOMENA: Glagol have se koristi i kao pomoćni glagol za izricanje radnje u pojedinim glagolskim vremenima. Ako koristimo have kao pomoćni glagol, ne trebamo koristiti do ili does. Glagol have got se ne može koristiti na taj način (“I have not done it.” / I have not got done it.“).

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercise