Unit 3.1

Compound Nouns


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Imenice [nouns] se odnose na osobu, mjesto, stvar, događaj, tvar ili pojavu.

Složenice [compound nouns] su imenice nastale kombinacijom dviju ili više riječi.

Form

Složenica je imenica koja se sastoji od dvije ili više riječi koje su kombinirane na način da tvore potpuno novu riječ.
Najčešće korištene složenice su:

Part 1 Part 2 Compound Noun
air port airport
black board blackboard
cheese cake cheesecake
ear ring earring
fire man fireman
foot ball football
girl friend girlfriend
tea spoon teaspoon
wall paper wallpaper

Example

  • I am waiting for you at the airport.
  • A blackboard is a board often used in schools.
  • You need a ball to play football.

Use

Svaki dio složenice ima svoje značenje. Rezultat kombinacije tih dijelova je nova riječ s novim značenjem.

Summary

Složenica [compound noun] je riječ nastala kombinacijom dviju ili više riječi.

Najčešće korištene su: airport, blackboard, cheesecake, earring, fireman, football, girlfriend, teaspoon, wallpaper

Naprimjer:
— Bed (stvar namijenjena za spavanje) + room (mjesto okruženo zidovima) → Bedroom (mjesto sa krevetom namijenjenim za spavanje).

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Suradnici

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licenca