- English Grammar A1 Level for Croatian speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-hr -

Compound Nouns

Introduction

Imenice [nouns] se odnose na osobu, mjesto, stvar, događaj, tvar ili pojavu.

Složenice [compound nouns] su imenice nastale kombinacijom dviju ili više riječi.

Form

Složenica je imenica koja se sastoji od dvije ili više riječi koje su kombinirane na način da tvore potpuno novu riječ.
Najčešće korištene složenice su:

Part 1 Part 2 Compound Noun
air port airport
black board blackboard
cheese cake cheesecake
ear ring earring
fire man fireman
foot ball football
girl friend girlfriend
tea spoon teaspoon
wall paper wallpaper

Example

  • I am waiting for you at the airport.
  • A blackboard is a board often used in schools.
  • You need a ball to play football.

Use

Svaki dio složenice ima svoje značenje. Rezultat kombinacije tih dijelova je nova riječ s novim značenjem.

Summary

Složenica [compound noun] je riječ nastala kombinacijom dviju ili više riječi.

Najčešće korištene su: airport, blackboard, cheesecake, earring, fireman, football, girlfriend, teaspoon, wallpaper

Naprimjer:
— Bed (stvar namijenjena za spavanje) + room (mjesto okruženo zidovima) → Bedroom (mjesto sa krevetom namijenjenim za spavanje).

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.