Unit 9.1

Possessive Adjectives


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Pridjevi [adjectives] su determinatori s dva moguća položaja unutar rečenice. Koristimo ih za opisivanje osobe ili stvari.

Posvojni pridjevi [possessive adjectives] koriste se kako bi prikazalo da nešto pripada nekome.

Form

Posvojni pridjevi koriste se s imenicama i razlikuju se po broju i rodu. Članovi i drugi determinatori se ne koriste ispred posvojnih pridjeva.

Posvojni pridjevi su:

Subject Pronouns Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

Posvojne pridjeve koristimo kako bismo prikazali da nešto pripada nekome (osobi ili životinji).

NAPOMENA: Posvojni pridjevi zapravo su determinatori, ali u rječnicima i gramatičkim priručnicima često se spominju kao pridjevi.

Summary

Posvojni pridjevi [possessive articles] izriču da nešto pripada osobi ili životinji. Razlikujemo ih po broju i rodu.

Posvojni pridjevi su: my, your, his, her, its, our, your, their.

Naprimjer:
— “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my opisuje drugi element u rečenici (posvojni pridjevi).
♦ “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine zamjenjuje drugi element u rečenici (posvojna zamjenica).

NAPOMENA: Ispred posvojnih pridjeva i zamjenica ne koristimo članove i determinatore.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Suradnici

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licenca