Unit 9.1

Possessive Adjectives

Introduction

Pridjevi [adjectives] su determinatori s dva moguća položaja unutar rečenice. Koristimo ih za opisivanje osobe ili stvari.

Posvojni pridjevi [possessive adjectives] koriste se kako bi prikazalo da nešto pripada nekome.

Form

Posvojni pridjevi koriste se s imenicama i razlikuju se po broju i rodu. Članovi i drugi determinatori se ne koriste ispred posvojnih pridjeva.

Posvojni pridjevi su:

Subject Pronouns Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

Posvojne pridjeve koristimo kako bismo prikazali da nešto pripada nekome (osobi ili životinji).

NAPOMENA: Posvojni pridjevi zapravo su determinatori, ali u rječnicima i gramatičkim priručnicima često se spominju kao pridjevi.

Summary

Posvojni pridjevi [possessive articles] izriču da nešto pripada osobi ili životinji. Razlikujemo ih po broju i rodu.

Posvojni pridjevi su: my, your, his, her, its, our, your, their.

Naprimjer:
— “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my opisuje drugi element u rečenici (posvojni pridjevi).
♦ “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine zamjenjuje drugi element u rečenici (posvojna zamjenica).

NAPOMENA: Ispred posvojnih pridjeva i zamjenica ne koristimo članove i determinatore.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

More exercises

Exercises


Licenca