Unit 7.1

Be going to

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Be going to je struktura koja se koristi za izricanje budućeg vremena.

Form

Affirmative

Struktura u potvrdnom obliku:
Subject + to be + going to + verb + …

 • Skraćeni potvrdni oblik jednak je skraćenom obliku glagola to be: I’m – you’re – he’s…
SubjectTo Begoing toVerb
Iamgoing towork
Youaregoing towork
Heisgoing towork
Sheisgoing towork
Itisgoing towork
Wearegoing towork
Youaregoing towork
Theyaregoing towork

Negative

Struktura u negativnom obliku:
Subject + to be + not + going to + verb + …

 • Skraćeni negativni oblik jednak je skraćenom obliku glagola to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
SubjectTo Be + notgoing toVerb
Iam notgoing towork
Youare notgoing towork
Heis notgoing towork
Sheis notgoing towork
Itis notgoing towork
Weare notgoing towork
Youare notgoing towork
Theyare notgoing towork

Interrogative

Struktura u upitnom obliku:
To be + subject + going to + verb + …?

To BeSubjectgoing toVerbQuestion
Mark
AmIgoing towork?
Areyougoing towork?
Ishegoing towork?
Isshegoing towork?
Isitgoing towork?
Arewegoing towork?
Areyougoing towork?
Aretheygoing towork?

Example

Affirmative

 • I am going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is going to be the boss.
 • We are going to visit your company today.

Negative

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Interrogative

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

Be going to koristimo kada želimo opisati namjere i buduće planove.

NAPOMENA: U razgovornom jeziku umjesto going to možemo koristiti gonna.

Summary

Be going to se odnosi na čvrste namjere i buduće planove.

 • Potvrdni oblik: Subject + to be + going to + verb + …
 • Negativni oblik: Subject + to be + not + going to + verb + …
 • Upitni oblik: To be + subject + going to + verb + …?

Naprimjer:
— Potvrdni oblik: “am going to go to the work.”
— Negativni oblik: “am not going to go to the work, I am going to the shop.”
— Upitni oblik: “Are you going to to the work?

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercise

Books4Languages feedback

Licenca

English Grammar A1 Level for Croatian speakers Autorska prava © 2018 od books4languages. Sva prava pridržana.

Podijeli ovu knjigu