Unit 7.1

Be going to


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Be going to je struktura koja se koristi za izricanje budućeg vremena.

Form

Affirmative

Struktura u potvrdnom obliku:
Subject + to be + going to + verb + …

 • Skraćeni potvrdni oblik jednak je skraćenom obliku glagola to be: I’m – you’re – he’s…
Subject To Be going to Verb
I am going to work
You are going to work
He is going to work
She is going to work
It is going to work
We are going to work
You are going to work
They are going to work

Negative

Struktura u negativnom obliku:
Subject + to be + not + going to + verb + …

 • Skraćeni negativni oblik jednak je skraćenom obliku glagola to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To Be + not going to Verb
I am not going to work
You are not going to work
He is not going to work
She is not going to work
It is not going to work
We are not going to work
You are not going to work
They are not going to work

Interrogative

Struktura u upitnom obliku:
To be + subject + going to + verb + …?

To Be Subject going to Verb Question
Mark
Am I going to work ?
Are you going to work ?
Is he going to work ?
Is she going to work ?
Is it going to work ?
Are we going to work ?
Are you going to work ?
Are they going to work ?

Example

Affirmative

 • I am going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is going to be the boss.
 • We are going to visit your company today.

Negative

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Interrogative

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

Be going to koristimo kada želimo opisati namjere i buduće planove.

NAPOMENA: U razgovornom jeziku umjesto going to možemo koristiti gonna.

Summary

Be going to se odnosi na čvrste namjere i buduće planove.

 • Potvrdni oblik: Subject + to be + going to + verb + …
 • Negativni oblik: Subject + to be + not + going to + verb + …
 • Upitni oblik: To be + subject + going to + verb + …?

Naprimjer:
— Potvrdni oblik: “am going to go to the work.”
— Negativni oblik: “am not going to go to the work, I am going to the shop.”
— Upitni oblik: “Are you going to to the work?

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

More exercises

Exercises

External link to Be going to exercises (39).
Licenca