- English Grammar A1 Level for Croatian speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-hr -

Be going to

Introduction

Be going to je struktura koja se koristi za izricanje budućeg vremena.

Form

Affirmative

Struktura u potvrdnom obliku:
Subject + to be + going to + verb + …

 • Skraćeni potvrdni oblik jednak je skraćenom obliku glagola to be: I’m – you’re – he’s…
SubjectTo Begoing toVerb
Iamgoing towork
Youaregoing towork
Heisgoing towork
Sheisgoing towork
Itisgoing towork
Wearegoing towork
Youaregoing towork
Theyaregoing towork

Negative

Struktura u negativnom obliku:
Subject + to be + not + going to + verb + …

 • Skraćeni negativni oblik jednak je skraćenom obliku glagola to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
SubjectTo Be + notgoing toVerb
Iam notgoing towork
Youare notgoing towork
Heis notgoing towork
Sheis notgoing towork
Itis notgoing towork
Weare notgoing towork
Youare notgoing towork
Theyare notgoing towork

Interrogative

Struktura u upitnom obliku:
To be + subject + going to + verb + …?

To BeSubjectgoing toVerbQuestion
Mark
AmIgoing towork?
Areyougoing towork?
Ishegoing towork?
Isshegoing towork?
Isitgoing towork?
Arewegoing towork?
Areyougoing towork?
Aretheygoing towork?

Example

Affirmative

 • I am going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is going to be the boss.
 • We are going to visit your company today.

Negative

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Interrogative

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

Be going to koristimo kada želimo opisati namjere i buduće planove.

NAPOMENA: U razgovornom jeziku umjesto going to možemo koristiti gonna.

Summary

Be going to se odnosi na čvrste namjere i buduće planove.

 • Potvrdni oblik: Subject + to be + going to + verb + …
 • Negativni oblik: Subject + to be + not + going to + verb + …
 • Upitni oblik: To be + subject + going to + verb + …?

Naprimjer:
— Potvrdni oblik: “am going to go to the work.”
— Negativni oblik: “am not going to go to the work, I am going to the shop.”
— Upitni oblik: “Are you going to to the work?

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercise