Unit 2.2

Plural Noun formation

Nouns

Imenice [nouns] se odnose na osobu, mjesto, stvar, događaj, tvar ili pojavu.

Monožina [plural] se koristi kako bi se ukazalo na to da postoji više od jedne osobe, životinje, mjesta ili stvari.

Množina imenica tvori se od jednine dodavanjem sufiksa. Primjeri tvorbe množine imenica su:

Regular

Množina pravilnih imenica tvori se dodavanjem sufiksa -s na imenice u jednini.

SingularPlural
carcars
classmateclassmates
tabletables
teacherteachers
studentstudents

Irregular

Množina imenica može se tvoriti različito, osvisno o sufiksu imenice u jednini. Primjeri tvorbe množine ovisno o sufiksima su:

 • Imenice sa sufiksima -ch-s-sh-x ili -z: dodajemo -es.
SingularPlural
-chwitchwitches
-sbossbosses
-shbushbushes
-xboxboxes
-zquizquizzes
 • Imenice sa sufiksom -y: mijenjamo -y- u-i- i dodajemo -es.
SingularPlural
babybabies
citycities
daisydaisies
 • Imenice sa sufiksom -fe ili -f: mijenjamo -f(e) u -v i dodajemo (e)s.
SingularPlural
lifelives
wifewives
wolfwolves

Regular

 • StudentPeter and Eva are students.

Irregular

Imenice sa sufiksima -ch, -s, -sh -x ili -z

 • WitchWitches are not always scary.
 • BossNobody likes Mondays, not even bosses.
 • BushI like these bushes in spring.
 • BoxWe have 10 boxes.
 • QuizFriday is time for quizzes.

Imenice sa sufiksom -y

 • StoryHe tells me some stories.

Imenice sa sufiksom -fe ili -f

 • WifeThey are wives.
 • WolfWe saw many wolves at the zoo.

Jedninu koristimo samo kad postoji jedna određena stvar; množinu koristimo kad postoje dvije ili više. Množinu uobičajeno koristimo samo s brojivim imenicama [countable nouns] (količina koja se može izraziti brojevima).

Nebrojive imenice [uncountable nouns] ne prate pravila tvorbe množine.

Množina [plural] imenica može se tvoriti različito, ovisno o sufiksu imenice u jednini. U većini slučajeva samo trebamo dodati -s.

Naprimjer:
— “One cup.” ⇒ “Three cups.” = Dodajemo -s na kraju imenice.

Dakako, postoje nepravilni oblici u tvorbi množine ovisno o nastavku imenica.

Naprimjer:
— Sufiksi -ch-s-sh-x or -z: “One fox.” ⇒ “Two foxes.” = Dodajemo -es.
— Sufiks -y: “One lady.” ⇒ “Two ladies.” = Mijenjamo -y u -i i dodajemo -es.
— Sufiksi -fe ili -f: “One life.” ⇒ “Two lives.” = Mijenjamo -f- u -v- i dodajemo -es (kod nekih imanica samo -s).

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Licenca

English Grammar A1 Level for Croatian speakers Autorska prava © 2018 od books4languages. Sva prava pridržana.

Podijeli ovu knjigu