Unit 2.2

Cəm isimlərin quruluşu

Advertising

Introduction

İsimlər [nouns] bir insana, yerə, şeyə, hadisəyə, maddəyə və ya keyfiyyətə aiddir.

Birismin cəm halı [plural nouns] birdən çox insanın, heyvanın, yerin və ya əşyanın olduğunu göstərmək üçün istifadə olunur.

Form

Cəm isimlər sözün sonuna yalnız şəkilçi əlavə etməklə düzəlir.

Biz ümumiyyətlə cəmdən yalnız sayılan isimlərlə (rəqəmlərlə sayılacaq şeylərin miqdarı) istifadə edirik. Sayılmayan isimlər çoxluq əmələ gətirmə qaydalarına əməl etmir.

Cəm isimlərin əmələ gəlməsinin müxtəlif halları bunlardır:

Regular

Müntəzəm isimlərin çoxluğu yalnız tək isimlərə -s əlavə etməklə əmələ gəlir.

Singular Plural
car  cars
classmate  classmates
table  tables
teacher  teachers
student  students

Exceptions

İsimlərin sonluğundan asılı olaraq cəm isimlər başqa cür düzələ bilər. Sonluğundan asılı olaraq cəm isimlərin düzəldilməsi:

 • Sonluğu -ch, -s, -sh, -x or -z ilə bitən isimlərə -es əlavə olunur.
Singular Plural
-ch witch witches
-s boss bosses
-sh bush bushes
-x box boxes
-z quiz quizes 
 • Sonluğu -y: ilə bitən isimlərdə -y- -i-yə çevrilir, daha sonra -es əlavə olunur.
Singular Plural
baby babies
city cities
daisy daisies
 • Sonluğu -fe və ya -f: ilə bitən isimlərdə -f(e) -v-yə çevrilir, daha sonra (e)s əlavə olunur.
Singular Plural
life lives
wife wives
wolf wolves

Example

Qaydalı

 • StudentPeter and Eva are students.

İstisnalar

-ch, -s, -sh -x or -z sonluqlu isimlər

 • WitchWitches are not always scary.
 • BossNobody likes Mondays, not even bosses.
 • Bush ⇒ I like these bushes in spring.
 • BoxWe have 10 boxes.
 • QuizFriday is time for quizzes.

-y sonluqlu isimlər

 • StoryHe tells me some stories.

-fe və ya -f

sonluqlu isimlər

 • WifeThey are wives.
 • WolfWe saw many wolves at the zoo.

Use

İki və ya daha çox şey olduqda cəm isimlərindən istifadə edirik.

Summary

Cəm isimlər tək isimlərin sonluğundan asılı olaraq fərqli şəkildə düzələ bilər. Əksər hallarda sona yalnız -s əlavə edilir.

Məsələn:
— “One cup.” ⇒ “Three cups.” = İsmin sonuna -s əlavə olunur.

Lakin sözün sonluğundan asılı olaraq cəm isimlərin quruluşunda istisnalar olur.

Məsələn:
— Sonluğu -ch, -s, -sh, -x or -z ilə bitən isimlərə -es əlavə olunur: “One fox.” ⇒ “Two foxes.”.

— Sonluğu -y: ilə bitən isimlərdə -y- -i-yə çevrilir, daha sonra -es əlavə olunur: “One lady.” ⇒ “Two ladies.”.

— Sonluğu -fe və ya -f: ilə bitən isimlərdə -f(e) -v-yə çevrilir, daha sonra (e)s əlavə olunur: “One life.” ⇒ “Two lives.”.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License