Unit 3.1

Sayılan və Sayılmayan İsimlər

Advertising

Introduction

İsimlər [nouns] bir insana, yerə, şeyə, hadisəyə, maddəyə və ya keyfiyyətə aiddir.

Sayılan isimlər rəqəmlərlə sayıla bilən ayrı obyektlər kimi qəbul edilən isimlərdir.

Sayılmayan isimlər ayrı obyektlər kimi deyil, kütlə kimi qəbul etdiyimiz şeylərə istinad edir.

Form

Sayılansayılmayan isimlərin meydana gəlməsi üçün sabit bir qayda yoxdur.

Sayılan isimlər

Sayılan isimlərin həm tək, həm də cəm şəkli vardır. Bunlar qeyri-müəyyən artikl (a/an) və rəqəmlərlə istifadə edilə bilər.

Sayılmayan isimlər

Sayılmayan isimlər qeyri-müəyyən artikl (a/an) və ya rəqəmlərlə istifadə edilə bilməz. Onlar:

  • Cəm ola bilməyən tək hal (advicebaggage, information, energy, furniture, homework, money…);
  • Tək ola bilməyən cəm hal (the Spanishnews, groceries, clothes, thanks, regards…).

Example

Sayılan isimlər

  • I have a dog at home.
  • He is so rich that he owns five houses.
  • We want to play a tennis match.

Sayılmayan isimlər

  • His advice was very important. / His advices were very important.
  • There is information in this guide. / There are informations in this guide.
  • I have some news about Bulgaria. / I have a new about Bulgaria.

Use

Sayılan isimlər ayrı obyekt kimi istifadə olunur və rəqəmlərlə saymaq olar.

Sayılmayan isimlər kütlə kimi qəbul edilən obyektlərdir və ayrıla bilməzlər (hava, mayelər, materiallar və ya mücərrəd isimlər haqqında sözlər).

Summary

Sayılan və ya sayılmayan isimlərin meydana gəlməsi üçün sabit bir qayda yoxdur:

  • Sayılan isimlər  [countable nouns] rəqəmlərlə sayıla bilən ayrı obyektlərə istinad edir. Bunlar qeyri-müəyyən artikl ilə istifadə edilə bilər (a/an).
  • Sayılmayan isimlər [uncountable nouns] ayrılmayan mücərrəd isimlərə, kütləvi əşyalara aiddir. Bunlar qeyri-müəyyən artikllə (a/an) istifadə edilə bilməz və ümumiyyətlə yalnız cəm olmayan tək şəklinə və ya tək olmayan cəm şəklinə sahibdirlər.

Məsələn:
— “There is a mobile phone on the table.” = Mobil telefon sayılan tək [countable singular ]isimdir, buna görə də qeyri-müəyyən a artikli istifadə olunur.
— “There are two mobile phones on the table.” = Mobil telefonlar sayılan cəm [countable plural] isimdir, buna görə də iki rəqəmi ilə sayılır.
— “My teacher bought furniture for her house. / “My teacher bought furnitures for her house.” = Mebel sayılmayan tək  [uncountable singular] isimdir, cəm halı yoxdur.
— “The police catch killers.” / “The police catches killers.” = The police is an uncountable plural noun that does not have a singular form. Polis sayılmayan cəm[uncountable plural] isimdir, tək halı yoxdur.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License