Unit 3.1

Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

İsimler [nouns] bir kişi, bir yer, bir cansız varlık, bir olay, bir madde ya da nitelik için kullanılır.

Sayılabilen İsimler [countable nouns] birbirlerinden ayrı olarak sayılarla sayılabilen isimlerdir.

Buna karşılık bir bütün olarak birbirlerinden ayıramadığımız isimler ise Sayılamayan İsimler [uncountable nouns] olarak adlandırılır. Bu tür isimlere örnek olarak sıvılar ve belirli bir sınırı olmayan maddeler verilebilir.

Form

Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler için belirli bir kural yoktur.

Sayılabilen İsimler

Sayılabilen İsimler tekil ya da çoğul olabilir ve belgisiz belirtme (a/an) edatlarıyla kullanılabilir.

Sayılamayan İsimler

Sayılamayan İsimler belgisiz belirtme edatlarıyla (a/an) ya da sayılarla  kullanılamaz.

 • Çoğul yapılamayan tekil kelimeler (advicebaggage, information, energy, furniture, homework, money…);
 • Tekil yapılamayan çoğul kelimeler (the Spanishnews, groceries, clothes, thanks, regards…).

Example

Sayılabilen İsimler

 • I have a dog at home.
 • He is so rich that he owns five houses.
 • We want to play a tennis match.

Sayılamayan İsimler

 • His advice was very important. / His advices were very important.
 • There is information in this guide. / There are informations in this guide.
 • I have some news about Bulgaria. / I have a new about Bulgaria.

Use

Sayılabilen İsimler birbirinden ayrı objelerdir ve onlarla belgisiz sıfatları ve sayıları kullanabilirsiniz.

Sayılamayan İsimler bir bütün olarak görülen isimlerdir; (hava, sıvı ve soyut kavramlar için kullanılan kelimeler).

Summary

Sayılabilen İsimler [countable nouns] birbirinden ayrı olarak sayılabilen isimlere işaret eder. Belgisiz belirtme edatları ile kullanılabilirler. Belgisiz belirtme edatları (a/an) ile kullanılabilirler.

Sayılamayan İsimler [uncountable nouns] ise birbirlerinden ayrı olarak ele almak yerine “bir bütün” olarak düşünülen soyut kelimelerdir. Sayılamayan İsimlerle belgisiz belirtme edatları (a/an) veya sayılarla kullanılamazlar. Sayılamayan İsimler tekil ve çoğul halin her ikisine de sahip değillerdir. Tekil yapılı kelimelerin genellikle çoğul hali bulunmazken, çoğul yapıdaki kelimelerin ise tekil hali bulunmamaktadır.

 • Örnek:
  — “There is a mobile phone on the table.” = Mobile phone sayılabilen tekil isim olduğu için a kullanılır.
  — “There are two mobile phones on the table.” = Mobile phones sayılabilen çoğul isim olduğu için  two olarak sayılabilir.
  — “My teacher bought furniture for her house. / “My teacher bought furnitures for her house.“= Furniture  sayılamayan tekil isim olduğu için çoğul hali yoktur.
  — “The police catch killers.” / “The police catches killers.” = The police sayılamayan çoğul isim olduğu için tekil hali yoktur.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans