Unit 3.2

There is/There are

Contributors

Introduction

There is/are cümlede bir şeyin varlığını onaylamak , reddetmek , sorgulamak için kullanılan ifadelerdir.

Form

There is/are kullanımından sonra özne gelir ve genelde üç hali vardır:

Olumlu

Tekil isimler için: There is + tekil isim/sayılmayan isim + …
Çoğul isimler için: There are + çoğul isim + …

Olumsuz

Tekil isimler için: There is + not + tekil isim/sayılmayan isim + …
Çoğul isimler için: There are + not + çoğul isim + …

Olumsuz kısa halleri : there isn’t/aren’t ( to be fiili için kullanılan kısaltmayla aynı).

Daha yaygın kullanılan olumsuz ifade: there are not any (there are no) /there aren’t any (there aren’t).

Soru Hali

Tekil isimler: Is there + tekil isim/sayılmayan isim + …?
Çoğul isimler: Are there + çoğul isim + …?

Example

 • There is
  • There is a cat in the garden.
  • There is not a cat in the garden.
   There isn’t a cat in the garden.
  • Is there a cat in the garden?
 • There are
  • There are ten cats in the garden.
  • There are not ten cats in the garden.
   There aren’t ten cats in the garden.
  • Are there ten cats in the garden?

Use

There is/are cümlede bir şeyin varlığını onaylamak, reddetmek ve sorgulamak için kullanılır.

Summary

There is/are cümlede bir şeyin varlığını onaylamak (affirmative) , reddetmek (negative), sorgulamak  (interrogative) için kullanılan ifadelerdir.

 • There is tekil isimler için;
 • There are çoğul isimler için.

Örneğin:
— Olumlu: “There is a plate on the table. “/There are plates on the table.

—Olumsuz: “There isn’t a plate on the table.  /There aren’t plates on the table,

— Interrogative: “Is there a plate on the table? /Are there plates on the table?

* Olumsuz hali için daha yaygın bir kullanım olarak there is no/ there are no kalıbı kullanılabilir.

Örnek:
There is no plate on the table.” / “There are no plates on the table.”

NOT: Bir diğer olumsuzluk halinin yaygın bir kullanımı olarak there are not any.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


Lisans