Unit 3.2

There is/There are


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

There is/are cümlede bir şeyin varlığını onaylamak , reddetmek , sorgulamak için kullanılan ifadelerdir.

Form

There is/are kullanımından sonra özne gelir ve genelde üç hali vardır:

Olumlu

Tekil isimler için: There is + tekil isim/sayılmayan isim + …
Çoğul isimler için: There are + çoğul isim + …

Olumsuz

Tekil isimler için: There is + not + tekil isim/sayılmayan isim + …
Çoğul isimler için: There are + not + çoğul isim + …

Olumsuz kısa halleri : there isn’t/aren’t ( to be fiili için kullanılan kısaltmayla aynı).

Daha yaygın kullanılan olumsuz ifade: there are not any (there are no) /there aren’t any (there aren’t).

Soru Hali

Tekil isimler: Is there + tekil isim/sayılmayan isim + …?
Çoğul isimler: Are there + çoğul isim + …?

Example

 • There is
  • There is a cat in the garden.
  • There is not a cat in the garden.
   There isn’t a cat in the garden.
  • Is there a cat in the garden?
 • There are
  • There are ten cats in the garden.
  • There are not ten cats in the garden.
   There aren’t ten cats in the garden.
  • Are there ten cats in the garden?

Use

There is/are cümlede bir şeyin varlığını onaylamak, reddetmek ve sorgulamak için kullanılır.

Summary

There is/are cümlede bir şeyin varlığını onaylamak (affirmative) , reddetmek (negative), sorgulamak  (interrogative) için kullanılan ifadelerdir.

 • There is tekil isimler için;
 • There are çoğul isimler için.

Örneğin:
— Olumlu: “There is a plate on the table. “/There are plates on the table.

—Olumsuz: “There isn’t a plate on the table.  /There aren’t plates on the table,

— Interrogative: “Is there a plate on the table? /Are there plates on the table?

* Olumsuz hali için daha yaygın bir kullanım olarak there is no/ there are no kalıbı kullanılabilir.

Örnek:
There is no plate on the table.” / “There are no plates on the table.”

NOT: Bir diğer olumsuzluk halinin yaygın bir kullanımı olarak there are not any.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans