Unit 4.1

Belirli Artikeller


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Artikel [articles], belirleyici [determiners] grubuna dahildir ve isim veya sıfatlardan önce kullanılır. Temel olarak iki tip artikel bulunmaktadır: belirsiz [indefinite] ve belirli [definite] .

Belirli Artikel [definite article] bilinen belirli şeylerden bahsederken kullanırız.

Form

Belirli Artikel genelde sıfatlardan ya isim tamlamalarından önce gelir ve hem tekil hem çoğul isimler için kullanılır.
Sadece bir adet belirli artikel bulunur: “The”.

Example

 1. Daha önceden bahsedilen kavramlar için
  • There is a dog in your garden. The dog is hungry.
 2.  Belirli,yerler, binalar, ulaşım yolları ve hizmetler için
  • The train station is next to my house.
  • The shop will be closed tomorrow.
  • The bus leaves in five minutes.
  • Everyday I listen to the radio.
 3.  Yegane olan kişiler/şeyler için
  • The Pope is visiting Germany next week.
 4. Çoğul ülke isimler için
  • The Netherlands.
 5. İçerisinde kelime barındıran ülke isimleri
  • The United Kingdom, The Czech Republic, The United States.
 6.  Sıra dağlar, okyanuslar, nehirler ve adalar için
  • The Alps, The Pacific Ocean, The Nile, The Azores.
 7.  Çoğul aile isimleri için
  • The Jacksons lived in Texas for 10 years.
 8.  Superlative sıfatlar için
  • Pizza is the most delicious food in the world!
 9. Gazeteler için
  • The New York Times.
 10. Enstrümanlar için
  • I play the piano.

Use

Belirli Artikeller konuşmacının ve karşısındaki kişinin zaten bildiği bir şeyden bahsederken kullanılır Aşağıda belirtilen durumlarda kullanılırlar:

 1. Daha önceden belirtilen bir şeyden bahsederken (Tekrarı önlemek için) ;
 2. Belirli yerler, nehirler, ulaşım araçları, hizmetler vb. için;
 3. Yegane olarak bulunan şeyler için (Güneş, Ay, Gökyüzü vb.);
 4. Çoğul ülke isimleri için;
 5. İçinde kelime barındıran ülke isimleri için: kingdom, republic or states;
 6. Sıra dağlar, okyanuslar, nehirler ve adalar için;
 7. Çoğul aile isimleri için;
 8. Superlative sıfatlar için;
 9. Gazeteler için;
 10. Enstrümanlar için.

Summary

Belirli Artikel [definite article] the belirleyici olarak kullanılır ve isimler veya sıfatlardan önce gelir.

Örneğin:
— “There is a dog in your garden.” = Bu cümlede daha önceden bahsedilmemiş genel bir olgudan bahsedildiği için a/an kullanılmıştır.
— “I think the dogs are hungry.” = Bu durumda “the” artikeli belirli bir köpekten bahsetmek çin kullanılmıştır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans