Unit 4.1

Belirli Artikeller

Contributors

Introduction

Artikel [articles], belirleyici [determiners] grubuna dahildir ve isim veya sıfatlardan önce kullanılır. Temel olarak iki tip artikel bulunmaktadır: belirsiz [indefinite] ve belirli [definite] .

Belirli Artikel [definite article] bilinen belirli şeylerden bahsederken kullanırız.

Form

Belirli Artikel genelde sıfatlardan ya isim tamlamalarından önce gelir ve hem tekil hem çoğul isimler için kullanılır.
Sadece bir adet belirli artikel bulunur: “The”.

Example

 1. Daha önceden bahsedilen kavramlar için
  • There is a dog in your garden. The dog is hungry.
 2.  Belirli,yerler, binalar, ulaşım yolları ve hizmetler için
  • The train station is next to my house.
  • The shop will be closed tomorrow.
  • The bus leaves in five minutes.
  • Everyday I listen to the radio.
 3.  Yegane olan kişiler/şeyler için
  • The Pope is visiting Germany next week.
 4. Çoğul ülke isimler için
  • The Netherlands.
 5. İçerisinde kelime barındıran ülke isimleri
  • The United Kingdom, The Czech Republic, The United States.
 6.  Sıra dağlar, okyanuslar, nehirler ve adalar için
  • The Alps, The Pacific Ocean, The Nile, The Azores.
 7.  Çoğul aile isimleri için
  • The Jacksons lived in Texas for 10 years.
 8.  Superlative sıfatlar için
  • Pizza is the most delicious food in the world!
 9. Gazeteler için
  • The New York Times.
 10. Enstrümanlar için
  • I play the piano.

Use

Belirli Artikeller konuşmacının ve karşısındaki kişinin zaten bildiği bir şeyden bahsederken kullanılır Aşağıda belirtilen durumlarda kullanılırlar:

 1. Daha önceden belirtilen bir şeyden bahsederken (Tekrarı önlemek için) ;
 2. Belirli yerler, nehirler, ulaşım araçları, hizmetler vb. için;
 3. Yegane olarak bulunan şeyler için (Güneş, Ay, Gökyüzü vb.);
 4. Çoğul ülke isimleri için;
 5. İçinde kelime barındıran ülke isimleri için: kingdom, republic or states;
 6. Sıra dağlar, okyanuslar, nehirler ve adalar için;
 7. Çoğul aile isimleri için;
 8. Superlative sıfatlar için;
 9. Gazeteler için;
 10. Enstrümanlar için.

Summary

Belirli Artikel [definite article] the belirleyici olarak kullanılır ve isimler veya sıfatlardan önce gelir.

Örneğin:
— “There is a dog in your garden.” = Bu cümlede daha önceden bahsedilmemiş genel bir olgudan bahsedildiği için a/an kullanılmıştır.
— “I think the dogs are hungry.” = Bu durumda “the” artikeli belirli bir köpekten bahsetmek çin kullanılmıştır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


Lisans