Unit 10.2

Like, Love, Hate


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Like, Love and Hate fiillerini hoşlandığımız (sevdiğimiz ) veya hoşlanmadığımız (nefret ettiğimiz) şeylerden ve tercihlerimizden bahsetmek için kullanırız.

Form

Love/Like/Hate fiillerini incelediğimizde yapılış bakımından birbirlerinden farklı ve anlam bakımından da az da olsa birbirinden ayrılan iki farklı yapıyla karşılaşırız:
Like/Love/Hate + gerund [-ing hali] + … -eyleme veya deneyime vurgu yapar.
Like/Love/Hate + infinitive [to + verb] + … -eylemin veya olayın sonuçlarına vurgu yapar.

hate ve love fiillerinden sonra -ing eki getirmek infinitive yapısını kullanmaktan daha yaygındır..

Example

 • I like cooking.
  I like to cook on Sundays.
 • He loves travelling abroad!
  He loves to travel abroad.
 • They hate going to the doctor.
  They hate to go to the doctor.

Use

Like, love ve hate fiilleri tercihlerimizi ya da zevklerimizi olumlu ya da olumsuz şekilde ifade etmek için kullanılır.

 • Like: olumlu bir his, arzu veya tercih;
 • Love: bir kişiye ya da bir şeye karşı hissedilen yoğun sevgi;
 • Hate: birinden ya da bir şeyden yoğun bir şekilde nefret etmek.

Bu fiillerden sonra iki farklı yapı kullanılabilir:

Love/Like/Hate + gerund (-ing)  yapısı sevilen şeye vurgu yaparken;
Love/Like/Hate + to + infinitive yapısı eylemin sonucuna vurgu yapar.

 

Summary

Love/Like/Hate fiillerini hoşlandığımız (sevdiğimiz veya hoşlandığımız) veya hoşlanmadığımız (nefret ettiğimiz) şeylerden ve tercihlerimizden bahsetmek için kullanırız.

Like/Love/Hate + gerund [verb + -ing] + …
Like/Love/Hate + infinitive [to + verb] + …

Örnek:
— “I like going to the beach.” / “I like to go to the beach.”= olumlu bir tercih
— “I love going to the beach.” / “I love to go to the beach.”= yoğun bir duygu/sevgi
— “I hate going to the beach.” / “I hate to go to the beach.”= nefret duygusu

 Gerund (-ing ) kalıbıyla yapılmış ilk cümlede vurgu eylemin veya deneyimin üzerindedir.

İkinci cümlede to + infinitive kalıbı vurgunun eylemin veya olayın sonuçları üzerinde olduğunu gösterir.

Not: Bu fiilleri kullandığımızda, fiilden sonra gerund veya infinitive yapısını kullanabiliriz. Yapılışları farklı olsa da anlamları aynıdır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans