Unit 1.2

Geniş Zamanın Olumsuz Hali

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Geniş Zaman [present simple] düzenli olarak tekrar eden veya her zaman gerçekleşen durumlardan bahsetmek için kullanılır.

Olumsuz Halde kullanıldığında özne hakkında bir şeyin eksikliğini gösterir.

Form

Geniş Zaman Kipinin Olumsuz Halinin çekimi aşağıdaki gibidir*:
Subject + do/does + not + verb

 • Do/does: does” 3. tekil kişi için kullanılır
 • Fiil: asıl fiil aynı kalır.
 • Düzensiz fiil to be: I am not – you aren’t – he isn’t…
Subjectdo/does + notVerbShort form
Ido notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Hedoes notworkdoesn’t
Shedoes notworkdoesn’t
Itdoes notworkdoesn’t
Wedo notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Theydo notworkdon’t

 

Example

 1. Planlanmış Gelecek
  • I don’t start my new job on the 17th of June.
  • The exam period doesn’t end on the 24th of December.
  • Their daughter doesn’t arrive in a few days.
 2. Zamanı Belirli Olaylar
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.
  • The match doesn’t start at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams don’t start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Alışkanlıklar/Rutinler
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • He doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to good restaurants for lunch.
 4. Olgular
  • The sun doesn’t rise in the West.
  • Water doesn’t boil at 80°C.
  • Unicorns don’t exist.
 5. Kalıcı Durumlar
  • I don’t live in Brussels.
  • She doesn’t work in a supermarket.
  • They don’t play football.
 6. Sözler vb.
  • I don’t promise to buy you a new phone.
  • He doesn’t swear he’ll go to the doctor.
  • I don’t promise I’ll give you my phone number.
 7. Yol tarifleri ve Talimatlar
  • You don’t go straight but you turn left.
  • You don’t restart your mobile phone.
  • You don’t go upstairs.
 8. Konuşma esnasında gerçekleşen olaylar
  • The brigades don’t disappear.
  • The police don’t catch the thief.
  • Real Madrid doesn’t recover from two goals down.
 9. Resmi Olmayan Anlatım
  • The Beast doesn’t transform into a prince.
  • Snow White doesn’t fall asleep.
  • Little Red Riding-Hood doesn’t meet the wolf.

Use

Geniş Zaman Olumsuz yapıda bir şeyi reddetmek için  kullanılır:

 1. Planlanmış gelecek (tam tarihi verilen planlanmış olaylarda);
 2. Zaman tabloları (zamanı tam olarak verilmiş planlanmış olaylarda);
 3. Alışkanlık ve Rutinler (şimdiki zamanda sürekli olarak gerçekleşen şeylerde);
 4. Gerçekler (genellikle gerçek olaşan şeyler, belirtilmiş);
 5. Kalıcı durumlar (bir süredir olan ve gelecekte de olmaya devam edecek durumlarda);
 6. Sözlerde;
 7. Talimatlarda (emirlerde);
 8. Konuşurken gerçekleşen eylemlerde (yorum yapma);
 9. Resmi olmayan anlatımlar (bir hikaye anlatırken).

Summary

Geniş Zaman [present simple] düzenli olarak tekrar eden veya her zaman gerçekleşen durumlardan bahsetmek için kullanılır. Olumsuz Halde kullanıldığında özne hakkında bir şeyin eksikliğini gösterir.

Yapısı: Subject + do/does + not + verb + … (does 3.tekil kişi için kullanılmıştır).

Örnek:
— “I don’t work on important projects.” =
— “She doesn’t work on important projects.” =

NOT: Düzensiz fiil olarak to be olumsuz yapı için belirli bir kuralı takip etmez, fiilin ardından not olumsuzluk eki eklenir.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book