Unit 1.2

Geniş Zamanın Olumsuz Hali


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Geniş Zaman [present simple] düzenli olarak tekrar eden veya her zaman gerçekleşen durumlardan bahsetmek için kullanılır.

Olumsuz Halde kullanıldığında özne hakkında bir şeyin eksikliğini gösterir.

Form

Geniş Zaman Kipinin Olumsuz Halinin çekimi aşağıdaki gibidir*:
Subject + do/does + not + verb

 • Do/does: does” 3. tekil kişi için kullanılır
 • Fiil: asıl fiil aynı kalır.
 • Düzensiz fiil to be: I am not – you aren’t – he isn’t…
Subject do/does + not Verb Short form
I do not work don’t
You do not work don’t
He does not work doesn’t
She does not work doesn’t
It does not work doesn’t
We do not work don’t
You do not work don’t
They do not work don’t

 

Example

 1. Planlanmış Gelecek
  • I don’t start my new job on the 17th of June.
  • The exam period doesn’t end on the 24th of December.
  • Their daughter doesn’t arrive in a few days.
 2. Zamanı Belirli Olaylar
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.
  • The match doesn’t start at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams don’t start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Alışkanlıklar/Rutinler
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • He doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to good restaurants for lunch.
 4. Olgular
  • The sun doesn’t rise in the West.
  • Water doesn’t boil at 80°C.
  • Unicorns don’t exist.
 5. Kalıcı Durumlar
  • I don’t live in Brussels.
  • She doesn’t work in a supermarket.
  • They don’t play football.
 6. Sözler vb.
  • I don’t promise to buy you a new phone.
  • He doesn’t swear he’ll go to the doctor.
  • I don’t promise I’ll give you my phone number.
 7. Yol tarifleri ve Talimatlar
  • You don’t go straight but you turn left.
  • You don’t restart your mobile phone.
  • You don’t go upstairs.
 8. Konuşma esnasında gerçekleşen olaylar
  • The brigades don’t disappear.
  • The police don’t catch the thief.
  • Real Madrid doesn’t recover from two goals down.
 9. Resmi Olmayan Anlatım
  • The Beast doesn’t transform into a prince.
  • Snow White doesn’t fall asleep.
  • Little Red Riding-Hood doesn’t meet the wolf.

Use

Geniş Zaman Olumsuz yapıda bir şeyi reddetmek için  kullanılır:

 1. Planlanmış gelecek (tam tarihi verilen planlanmış olaylarda);
 2. Zaman tabloları (zamanı tam olarak verilmiş planlanmış olaylarda);
 3. Alışkanlık ve Rutinler (şimdiki zamanda sürekli olarak gerçekleşen şeylerde);
 4. Gerçekler (genellikle gerçek olaşan şeyler, belirtilmiş);
 5. Kalıcı durumlar (bir süredir olan ve gelecekte de olmaya devam edecek durumlarda);
 6. Sözlerde;
 7. Talimatlarda (emirlerde);
 8. Konuşurken gerçekleşen eylemlerde (yorum yapma);
 9. Resmi olmayan anlatımlar (bir hikaye anlatırken).

Summary

Geniş Zaman [present simple] düzenli olarak tekrar eden veya her zaman gerçekleşen durumlardan bahsetmek için kullanılır. Olumsuz Halde [negative] kullanıldığında özne hakkında bir şeyin eksikliğini gösterir.

Yapısı: Subject + do/does + not + verb + … (does 3.tekil kişi için kullanılmıştır).

Örnek:
— “I don’t work on important projects.” =
— “She doesn’t work on important projects.” =

NOT: Düzensiz fiil olarak to be olumsuz yapı için belirli bir kuralı takip etmez, fiilin ardından not olumsuzluk eki eklenir.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans