Unit 1.2

Prítomný čas jednoduchý v zápornom tvare

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Prítomný čas jednoduchý [present simple] je gramatický čas, ktorý používame na vyjadrenie trvalých situácií či udalostí, ktoré sa pravidelne opakujú alebo sa dejú stále.

Použitím tohto času v zápornom tvare [negative form] popierame niečo ohľadom podmetu.

Form

Prítomný čas jednoduchý v zápornom tvare má túto štruktúru:
Subject + do/does + not + verb + …

 • Do/does: v tretej osobe jednotného čísla sa do mení na does;
 • Sloveso: základný tvar slovesa je rovnaký (bez zmien);
 • Nepravidelné sloveso to be: I am not – you aren’t – he isn’t…
Subjectdo/does + notVerbShort form
Ido notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Hedoes notworkdoesn’t
Shedoes notworkdoesn’t
Itdoes notworkdoesn’t
Wedo notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Theydo notworkdon’t

Example

 1. Ukončené činnosti, ktoré prebiehajú v okamihu prehovoru
  • The taxi driver doesn’t disappear.
 2. Fakty
  • Teachers don’t perform an important role in society.
 3. Zvyky/rutiny
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • My boss doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to the cinema too much.
 4. Neformálne rozprávanie
  • The housewife doesn’t transform into a princess.
 5. Inštrukcie
  • Don’t go straight and don’t turn left.
  • Don’t restart your mobile phone.
  • Don’t dedicate yourself to your studies.
 6. Trvalé situácie
  • don’t live in Russia.
  • She doesn’t work in a police station.
  • The doctor didn’t study maths.
 7. Plánovaná budúcnosť
  • don’t start my new job on 17th June.
  • The exam period doesn’t end on 24th December.
  • Emily’s plane doesn’t land in 2 hours.
 8. Sľuby…
  • don’t promise to buy you a new phone.
 9. Rozvrhy a poriadky
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.

Use

Prítomný čas jednoduchý v zápornom tvare používame, keď popierame:

 1. Ukončené činnosti, ktoré prebiehajú v okamihu prehovoru (komentáre);
 2. Fakty (veci, ktoré sú všeobecne pravdivé, dané);
 3. Zvyky/rutiny (niečo, čo sa v prítomnosti deje opakovane);
 4. Neformálne rozprávanie (keď rozprávame príbeh);
 5. Inštrukcie (príkazy);
 6. Trvalé situácie (ktoré sa už nejakú dobu dejú a budú sa diať aj v budúcnosti);
 7. Plánovaná budúcnosť (naplánované udalosti s presným dátumom);
 8. Sľuby;
 9. Rozvrhy a poriadky (naplánované udalosti s presným časom).

Summary

Prítomný čas jednoduchý [present simple] v zápornom tvare [negative form] používame, keď popierame situácie, ktoré sa dejú pravidelne, opakovane či stále.

Keď používame prítomný čas jednoduchý v kladnom tvare, začíname podmetom, po ktorom nasleduje do not a základný tvar slovesa. V tretej osobe jednotného čísla používame does not.

Napríklad:
— „I don’t work on important projects.“ = Veta je v prítomnom čase jednoduchom v zápornom tvare, takže použijeme do not, po ktorom nasleduje základný tvar slovesa to work (do not work).
— „She doesn’t work on important projects.“ = Podmetom je she, takže použijeme does not, po ktorom nasleduje základný tvar slovesa to work (does not work).

POZNÁMKA: Sloveso to be je nepravidelné, a tým pádom sa neriadi všeobecnými pravidlami na vytváranie záporného tvaru, iba sa za neho staví not.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovak speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book