Unit 1.2

Prítomný čas jednoduchý v zápornom tvare


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prítomný čas jednoduchý [present simple] je gramatický čas, ktorý používame na vyjadrenie trvalých situácií či udalostí, ktoré sa pravidelne opakujú alebo sa dejú stále.

Použitím tohto času v zápornom tvare [negative form] popierame niečo ohľadom podmetu.

Form

Prítomný čas jednoduchý v zápornom tvare má túto štruktúru:
Subject + do/does + not + verb + …

 • Do/does: v tretej osobe jednotného čísla sa do mení na does;
 • Sloveso: základný tvar slovesa je rovnaký (bez zmien);
 • Nepravidelné sloveso to be: I am not – you aren’t – he isn’t…
Subject do/does + not Verb Short form
I do not work don’t
You do not work don’t
He does not work doesn’t
She does not work doesn’t
It does not work doesn’t
We do not work don’t
You do not work don’t
They do not work don’t

Example

 1. Ukončené činnosti, ktoré prebiehajú v okamihu prehovoru
  • The taxi driver doesn’t disappear.
 2. Fakty
  • Teachers don’t perform an important role in society.
 3. Zvyky/rutiny
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • My boss doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to the cinema too much.
 4. Neformálne rozprávanie
  • The housewife doesn’t transform into a princess.
 5. Inštrukcie
  • Don’t go straight and don’t turn left.
  • Don’t restart your mobile phone.
  • Don’t dedicate yourself to your studies.
 6. Trvalé situácie
  • don’t live in Russia.
  • She doesn’t work in a police station.
  • The doctor didn’t study maths.
 7. Plánovaná budúcnosť
  • don’t start my new job on 17th June.
  • The exam period doesn’t end on 24th December.
  • Emily’s plane doesn’t land in 2 hours.
 8. Sľuby…
  • don’t promise to buy you a new phone.
 9. Rozvrhy a poriadky
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.

Use

Prítomný čas jednoduchý v zápornom tvare používame, keď popierame:

 1. Ukončené činnosti, ktoré prebiehajú v okamihu prehovoru (komentáre);
 2. Fakty (veci, ktoré sú všeobecne pravdivé, dané);
 3. Zvyky/rutiny (niečo, čo sa v prítomnosti deje opakovane);
 4. Neformálne rozprávanie (keď rozprávame príbeh);
 5. Inštrukcie (príkazy);
 6. Trvalé situácie (ktoré sa už nejakú dobu dejú a budú sa diať aj v budúcnosti);
 7. Plánovaná budúcnosť (naplánované udalosti s presným dátumom);
 8. Sľuby;
 9. Rozvrhy a poriadky (naplánované udalosti s presným časom).

Summary

Prítomný čas jednoduchý [present simple] v zápornom tvare [negative form] používame, keď popierame situácie, ktoré sa dejú pravidelne, opakovane či stále.

Keď používame prítomný čas jednoduchý v kladnom tvare, začíname podmetom, po ktorom nasleduje do not a základný tvar slovesa. V tretej osobe jednotného čísla používame does not.

Napríklad:
— „I don’t work on important projects.“ = Veta je v prítomnom čase jednoduchom v zápornom tvare, takže použijeme do not, po ktorom nasleduje základný tvar slovesa to work (do not work).
— „She doesn’t work on important projects.“ = Podmetom je she, takže použijeme does not, po ktorom nasleduje základný tvar slovesa to work (does not work).

POZNÁMKA: Sloveso to be je nepravidelné, a tým pádom sa neriadi všeobecnými pravidlami na vytváranie záporného tvaru, iba sa za neho staví not.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercise

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License