Unit 3.2

There is a there are

Introduction

There is/are sú slovné spojenia používané vo vetách, ktoré buď potvrdzujú, popierajú alebo overujú, že niečo existuje.

Form

There is/are umiestňujú podmet po slovese a zvyčajne sa vyskytujú v troch tvaroch:

Kladný tvar

Podstatné mená v jednotnom čísle: There is + singular noun/uncountable noun + …
Podstatné mená v množnom čísle: There are + plural noun + …

Záporný tvar

Podstatné mená v jednotnom čísle: There is + not + singular noun/uncountable noun + …
Podstatné mená v množnom čísle: There are + not + plural noun + …

Skrátené tvary v zápornom tvaru sú: there isn’t/aren’t (rovnaké skrátené tvary ako u to be).

Častejšími konštrukciami v negatívnom tvaru sú:

 • there are no there are not any;
 • there aren’t / there aren’t any.

Opytovací tvar

Podstatné mená v jednotnom čísle: Is there + singular noun/uncountable noun + …?
Podstatné mená v množnom čísle: Are there + plural noun + …?

Example

There is

 • There is a cat in the garden.
 • There is not a cat in the garden.
 • There isn’t a cat in the garden.
 • Is there a cat in the garden?

There are

 • There are ten cats in the garden.
 • There are not ten cats in the garden.
 • There aren’t ten cats in the garden.
 • Are there ten cats in the garden?
 • There are not any cats in the garden.

Use

Slovné spojenie there is/are používame, keď potvrdzujeme, popierame alebo overujeme, že niečo existuje.

Summary

There is (v jednotnom čísle) a there are (v množnom čísle) používame, keď chceme potvrdiť (kladný tvar), poprieť (záporný tvar) alebo overiť (opytovací tvar), že niečo existuje.

Napríklad:
— Kladný tvar: „There is a white plate.“ / „There are white plates.“
— Záporný tvar: „There isn’t a white plate.“ / „There aren’t white plates.“
— Opytovací tvar: „Is there a white plate? / „Are there white plates?

Bežnejšími variantmi v zápornom tvarethere is no a there are no.

Napríklad:
— „There is no plate on the table.“ / „There are no plates on the table.“

POZNÁMKA: Ďalším bežným záporným tvarom je there are not any.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises


License