Unit 3.2

There is a there are


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

There is/are sú slovné spojenia používané vo vetách, ktoré buď potvrdzujú, popierajú alebo overujú, že niečo existuje.

Form

There is/are umiestňujú podmet po slovese a zvyčajne sa vyskytujú v troch tvaroch:

Kladný tvar

Podstatné mená v jednotnom čísle: There is + singular noun/uncountable noun + …
Podstatné mená v množnom čísle: There are + plural noun + …

Záporný tvar

Podstatné mená v jednotnom čísle: There is + not + singular noun/uncountable noun + …
Podstatné mená v množnom čísle: There are + not + plural noun + …

Skrátené tvary v zápornom tvaru sú: there isn’t/aren’t (rovnaké skrátené tvary ako u to be).

Častejšími konštrukciami v negatívnom tvaru sú:

 • there are no there are not any;
 • there aren’t / there aren’t any.

Opytovací tvar

Podstatné mená v jednotnom čísle: Is there + singular noun/uncountable noun + …?
Podstatné mená v množnom čísle: Are there + plural noun + …?

Example

There is

 • There is a cat in the garden.
 • There is not a cat in the garden.
 • There isn’t a cat in the garden.
 • Is there a cat in the garden?

There are

 • There are ten cats in the garden.
 • There are not ten cats in the garden.
 • There aren’t ten cats in the garden.
 • Are there ten cats in the garden?
 • There are not any cats in the garden.

Use

Slovné spojenie there is/are používame, keď potvrdzujeme, popierame alebo overujeme, že niečo existuje.

Summary

There is (v jednotnom čísle) a there are (v množnom čísle) používame, keď chceme potvrdiť (kladný tvar), poprieť (záporný tvar) alebo overiť (opytovací tvar), že niečo existuje.

Napríklad:
— Kladný tvar: „There is a white plate.“ / „There are white plates.“
— Záporný tvar: „There isn’t a white plate.“ / „There aren’t white plates.“
— Opytovací tvar: „Is there a white plate? / „Are there white plates?

Bežnejšími variantmi v zápornom tvarethere is no a there are no.

Napríklad:
— „There is no plate on the table.“ / „There are no plates on the table.“

POZNÁMKA: Ďalším bežným záporným tvarom je there are not any.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License